Kontakt oss

Folk

Flere løft på demensfronten

Avatar

Publisert

Mye tyder på at to år gamle underskrifter som forpliktet Ullensaker kommune til jobbe for et mer demensvennlig samfunn var noe mer enn symbolhandling. Vi er blant annet ikke så langt unna å få et pårørendehus i Jessheim sentrum.

Ullensaker Demenskor var en av budsjettpostene for 2024, og med 300.000 kroner så kan musikkterapeut Katrine Aune Fjell jobbe videre med det viktige dagtilbudet for demente.

– Men det er plass til enda flere i demenskoret, understreker Kjersti Madeleine Godin og Mona Thomsen i Ullensaker Demensforening.

– Hvordan melder man seg på?

– Enkelt og greit ved å sende en e-post til demensforeningen. Adressen er post@ullensakerdemensforening.no

Demenskoret øver på Kløfta bo- og aktivitetssenter fra 12.00 på onsdager.

Les mer om demenskoret her:

Full swing med demenskoret

Spennende vår

Det har vært tatt til orde for å etablere et pårørendehus i Ullensker kommune – et sted der pårørende til personer med sykdom kan komme og få svar på spørsmål eller bistand til å navigere i det offentlige apparatet – og denne våren åpner dette tilbudet i Jessheim sentrum.

– Vi kommer også til å ha kontorplass der, sier Mona Thomsen til Jessheimpuls, som også slipper følgende nyhet ut av sekken.

– Vi er i ferd med å etablere et samarbeid med Jessheim videregående skole og faget Menn i helse, der studentene blant annet vil bidra inn mot demenskoret.

Løfte fylket

Ullensaker Demensforening har over tid jobbet målbevisst med å løfte demens opp på dagsordenen i Ullensaker kommune og i lokalsamfunnet.

– Vi føler at vi blir hørt, og det setter vi pris på, sier Mona Thomsen.

En annen nyhet er at Ullensaker Demensforening blir en del av styret i fylkeslaget denne våren. Dette for å ha flere å spille på samt at vår lokale forening har gjort seg bemerket på en positiv måte.

– Vi er to fra Ullensaker som går inn i styret på fylkesnivå, sier Kjersti Madeleine Godin.

Årsmøtet avholdes på Herredshuset 21. mars, noe som blir en merkedag for demensarbeidet i Ullensaker.

Les mer om Ullensaker Demenskor her:

Demenskoret er i gang

Viktige underskrifter

To år etter at Ullensaker Kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen skrev under avtalen som forplikter kommunen til å bli mer demensvennlig, så har det altså vært jobbet jevnt og trutt for å løfte fokuset på demens i politikken og i byråkratiet i Ullensaker.

–  Kursing, tilrettelegging og kunnskap om demens er veldig viktig. Og hvis informasjon om demens spres ut til folk som møter folk så er vi på god vei, sa Mina Gerhardsen, meget fornøyd med å kunne formidle videre at Ullensaker som stor kommune nå er en av drøyt 140 kommuner som forplikter seg til å for denne saken.

– Det er ofte ikke så mye som skal til i et lokalsamfunn; benker, følge med på om folk surrer og roter, om de har på seg skotøy eller tøfler og en holdning om at det sikkert er en feil hvis noen glemmer å betale for seg i en butikk, sa Gerhardsen.

523 ullsokninger

140 norske kommuner samarbeider med interesseorganisasjoner for å skape et mer demensvennlig lokalsamfunn. Nå forplikter også Ullensaker Kommune seg til å bidra.

523 personer i Ullensaker har i dag diagnosen demens. Mørketallene er trolig temmelig store, og det er et faktum at stadig yngre får demens.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.