Connect with us

Abonnenter

Tar hull på industrifeltet?

Avatar

Published

on

Nå kommer den politiske saken som kan ta hull på det som skal skje på industrifeltet midt i sentrum. Men administrativt i Ullensaker kommune er holdningen foreløpig lunken.

Denne våren har hatt en rekke politiske saker der utviklere ønsker å komme i gang med reguleringsarbeid og annet uten å måtte vente på ferdig revidert byplan.

“Kommunen ønsker et sterkere fokus på næring og andre tjenester i sentrum, og større uteareal og kvalitet for de boligene som skal bygges på Jessheim. Det er lagt opp et løp mot ny behandling av Byplanen til høsten, og da endringene er så store, krever det nytt offentlig ettersyn. Vedtak kan tidligst ventes til våren 2025.” er signalene fra rådhuset.

Likevel løftes en del prosjekter inn på det politiske sakskartet. Så også Saga Nord, som er neste trinn av det som kalles Sagabyen, altså området rett øst for jernbanen i Jessheim sentrum. På folkemunne kalles denne tomten og området for “Veidekke”.

NESTE TRINN: Slik kan neste trinn av Sagabyen bli. Saga Nord er med meldt på det politiske sakskartet kommende uke, og det er grunn til å tro at det blir debatt i formannskapet tirsdag. 

Saga Nord

Enerhaugen Arkitektkontor AS har på vegne av Jessheim Byutvikling AS og Nordr AS sendt inn et såkalt planinitiativ med anmodning om oppstartsmøte, og å få lov til å starte detaljregulering for felt K5 Saga Nord i Byplanen.

“Området ligger innenfor avgrensingen av pågående byplanarbeid og planoppstart må derfor avklares av Formannskapet. Det har tidligere vært møter med både administrasjonen og orientering i formannskapet. De avventet oppstart i 2023 for å vente på ny Byplan, men nå som det går mot ny behandling, ønsker de ikke lenger vente med å starte opp regulering.” heter det i saksgrunnlaget.

450 leiligheter

Prosjektskissen viser kvartalsbebyggelse i 4­ til 7 etasjer over parkeringsgarasje. Det er tenkt anslagsvis 450 leiligheter med variert sammensetning.

Det heter videre i prosjektskissen:

  • Den foreslåtte bebyggelsen består hovedsakelig av boliger, med mulighet for lokal næring rundt adkomstsonen og det sentrale torget. Gate- og byromsstrukturen rundt planområ- det gjør at kvartalet for øvrig ikke er egnet for etablering av småskala næring med butikker og service.
  • Blant næringsformålene som tillates i gjeldende planer er også kontorlokaler. Det er
ved flere anledninger gjort undersøkelser av markedets behov, uten å finne interesse for kontorlokaler av aktuell størrelse og plassering. Krav om en større andel næringslokaler kan derfor ikke legges inn i som en forutsetning i prosjekt/detaljregulering, ettersom dette ikke vil sikre gjennomføring av et bærekraftig prosjekt. Krav til en næringsandel som angitt i byplanen vil medføre at prosjektet ikke kan realiseres, og området blir liggende brakk i overskuelig tid.
  • Forslagsstiller er også være interessert i å diskutere om en andel boliger kan utformes for mennisker med spesielle behov, som Omsorg+ ­boliger eller lignende. Dette forutsetter at kommunen har et slikt behov, og at det kan bli enighet om en forpliktende og økonomisk bærekraftig avtale.

Lunkent

Administrasjonen i Ullensaker kommune framstår som “lunken” – om man skal tolke ut fra ordlyden – til å la Saga Nord slippe gjennom før byplanen vedtas:

“Det vil foreslås endringer i Byplanen som også omhandler K5. Derfor bør planoppstart avvente til det foreligger et nytt politisk vedtak, slik at man vet hvilke føringer planleggingen av K5 skal forholde seg til. Nå virker det som at planinitiativet “plukker” føringer i ulike planer slik det passer best for utbygger.”

Kommunedirektøren innstiller på følgende:

“Oppstart av K5-området må avvente avklaringer i ny Byplan. Forhåpentligvis kan det skje i september-oktober.”

Formannskapet behandler saken tirsdag 11. juni.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.