Kontakt oss

Abonnenter

Tegner et alvorlig bilde

Avatar

Publisert

Politiet tegner et bilde som er bekymringsfullt når det kommer til ferske tall for ungdomskriminalitet. At forebyggende avsnitt ved Ullensaker politistasjon for tiden er kraftig redusert er ikke oppløftende.

Avsnittsleder for forebyggende ved Ullensaker politistasjon Anne-Kathrine Hofseth Gundersen snakket tirsdag med politikerne i formannskapet om hvordan politiet opplever hverdagen – da i særdeleshet hvordan de ser på ungdomsmiljøet – fra sitt ståsted som håndhever av loven.

– Ikke gjenger

– La meg understreke at vi ikke har gjenger i Ullensaker, men vi ser grupperinger og strukturer, som er fryktet blant andre unge, sa Hofseth Gundersen da hun løftet temaet trusler og vold blant unge i Ullensaker.

I Øst politidistrikt har det i perioden 2019 til oktober 2023, så har det vært en økning i ungdomskriminalitet på 30 prosent i hele distriktet, kunne avsnittslederen informere om.

Unge lovbrytere

– I hadde vi faktisk en nedgang i antall registrerte saker i Ullensaker, men etter oktober 2023 har vi hatt en økning hos oss. Så nå er også vi på landsgjennomsnitt med en økning på cirka 30 prosent, sa Hofseth Gundersen.

– Vi frykter at vi kan få svært høye tall i 2024.

Mange av sakene dreier seg om såkalt vinningskriminalitet, men politiet får også saker der trusler og vold blant unge er framtredende. Dette er saker som  ofte også involverer unge utenfor Ullensaker, noe som gjør det tidkrevende å etterforske.

Sammensatt

– Hva kommer dette av, altså hva er drivkraften bak denne volden, ble det spurt fra Arbeiderpartiets Silje Rygland?

– Det finnes ikke et enkelt svar på dette. Covid kan være en årsak, og vi vet at sosiale medier er en sentral driver da mye handler om å vise fram vold og trusler, svarte Hofseth Gundersen, som også sier det er mer aksept for bruk av vold all den tid respekt for andre har endret seg de senere år.

Krenkbare

– Det er også et moment at folk er mer krenkbare i dag, noe som gjør at vi får flere anmeldelser, selv om vi også der har mørketall fordi mange kvier seg for å anmelde. Den såkalte “snictsch-kulturen” – tysting – gjør at mange foresatte og unge kvier seg for å anmelde. Det gjør det krevende for oss å etterforske, utdyper Hofseth Gundersen.

Krav til materielle verdier – altså at visse klesmerker og sko gir status – er også en del av bildet når det kommer til ran og tyveri.

– Mange ran er tyveri av sko, jakker eller andre plass eller merkevarer.

Forebyggende

Økonomien i politiet har gjort at det for tiden ikke blir satt inn erstattere hvis noen går ut i permisjon eller slutter. Det igjen betyr at de i politiet som jobber med forebyggende i Ullensaker er overført til orden og patruljering for å få turnus til å gå opp.

– Det betyr ikke at det ikke jobbes forebyggende, men i dag har vi ikke dedikerte forebyggere som vi hadde tidligere, sier Hofseth Gundersen.

Men til tross for de alvorlige beskrivelsene av ungdomsmiljøet og ressursene i det daglige arbeidet for politiet, så er Hofseth Gundersen tydelig på at samarbeidet med instanser i Ullensaker kommune er godt.

– Jeg vil ros utekontakter og miljøterapeutene på skolene. De gjør en kjempejobb. Nav og barnevern gjør også en god jobb, sier hun.

– Ikke bygg ned

– Hva ønsker du deg, ble det spurt fra politisk hold?

– Flere lavterskeltilbud til dem som trenger det, for eksempel at unge får raskere hjelp når det dreier seg om rusbruk, var det kontante svaret.

Ullensaker har god tradisjon for å prioritere forebyggende arbeid, og det ble fra begge politiske blokker sagt at det må jobbes for å skjerme forebyggende tjenester i det omstillingsprosjektet som pågår i Ullensaker kommune.

– Politikken er enige om viktigheten av forebyggende arbeid, avsluttet ordfører Ståle Lien Hansen seansen med politiet.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.