Connect with us

Kommentar

Temmelig informativt om eplehagebygging

Avatar

Published

on

NYHETSANALYSE

Mer forutsigbarhet når det kommer til eplehageutbygging står og faller på viljen til å endre ordlyden i bestemmelsene som omhandler nettopp dette. 

Boligeieres frykt for hva som kan komme på naboeiendommen i sentrumsnære områder ble løftet fram under debatten Ullensaker Venstre inviterte til om eplehageutbygging onsdag kveld.

Om vi som møtte fram ble noe klokere av den opp mot to timer lange seansen? Både ja og nei, tør vi påstå:

 • Vi fikk vite at mye av den eplehageutbyggingen som skjer på Jessheim ikke er ulovlig
 • Vi fikk vite at plan- og bygningsloven tillater denne type fortting – at Ullensaker faktisk er pålagt å fortette i nærheten av kollektivknutepunkter
 • Og vi fikk en fornemmelse av at ordlyd i planbestemmelser med fordel kan strammes noe opp – slik administrasjonen i kommunen nå legger opp til i en kommende politisk sak
 • Og vi ble fortalt av Venstres rutinerte Odd Einar Dørum at tydelige spilleregler og vilje til å lytte til hverandre er avgjørende for å få til noe
 • Dørum sa også at “enten eller” aldri fører til noe som helst, og han sa at det å blande arkitektur og type boliger har skjedd kontinuerlig opp gjennom historien
 • Dørum sa også at opprør mot planer og prosesser har ført fram i Oslo opp gjennom tiden, og han sa at det i hvert fall er verdt å ta en diskusjon om en småhusplan bør komme på plass i Ullensaker
 • Og den gamle Venstre-kjempen Dørum understreket viktigheten av åpenhet og vilje til å komme til enighet og tydelighet

Vi fornemmer at det er nyanser i den politiske tilnærmingen til denne tematikken, og vi forstår at det er nødvendig med oppklaringer rundt temaet eplehageutbygging.

 • Er det mulig å tvinge fram at det som bygges i eplehagene skal flukte og komme eksisterende boliger i området i møte?
 • Er det mulig å legge føringer for det som bygges i eplehagene ut over 4 meter fra nabo og maks 9 meter til mønet?
 • Er det mulig å beholde noe av den idyllen de som bor i området som fortettes setter pris på, eller må folk finne seg i at nabobygget stjeler sol og er veldig annerledes enn eksisterende bygningsmasse?
 • Må folk erkjenne at de eier tomta si og ikke utsikten de har hatt i årevis?

Byutvikling blir et sentralt tema i den lokale valgkampen, og allerede nå i vår kommer det politiske saker som direkte berører Ullensakers tilnærming til og holdninger til blant annet eplehageutbygging.

Administrasjonen har sendt ut forslag til ny ordlyd i kommende kommuneplan, og for eplehager er foreslått ordlyd følgende:

Eplehagefortetting

 • Kommunen har behov for et bedre grep om den såkalte «eplehagefortettingen».
 • Rådmannen foreslår at det må lages reguleringsplan ved bygging av to eller flere boenheter i områder avsatt til nåværende boligformål.
 • Dette er viktig for å opprettholde gode bokvaliteter i eksisterende boligområder.
 • Det kan være krevende for naboer at nye hus kommer tett på andre boliger, og slik bidra til dårligere kvaliteter for bruk av utearealer, økt trafikkbelastning på smale boligveger osv.
 • Dette gir også utfordringer for kommunen når det gjelder infrastruktur for vann og avløp som ikke er dimensjonert til å håndtere fortettingen.

LES: Strammer inn ordlyd og utbyggingskrav

Alt i alt ble dette en opplysende aften i eplehageutbyggingens tegn i Kulturbanken. Snittalderen på tilhørerne var som vanlig høy, uten at det skal gjøres til et problem.

Og – helt på tampen – ordstyrer Stein Vegar Leidal loset debatten inn til et klokkerent terningkast 5 – hvis det hadde vært terningkast denne kvelden.

Debattkvelden oppsummert i en setning? Folk lærte at planer, føringer og regelverk er mer intrikat enn vi kanskje tror, og de folkevalgte lærte at frykten og frustrasjon rundt eplehageutbygging er reell hos innbyggerne på Jessheim.

De som satt i panelet var Venstres Thorbjørn Merkesdal, Arbeiderpartiets Eyvind J. Schumacher, ordfører Tom Staahle, utbygger Vidar Ruud Gammelt fra Boligpartner, Venstres Odd Einar Dørum og innbygger Berit Reidun Ruud.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.