Connect with us

Abonnenter

Trikk i byen løftes fram etter 25 år

Avatar

Published

on

Drøyt 25 år etter at Egil Nyhus tegnet en framtidsvisjon om trikk i Jessheim sentrum, så snakkes det seriøst om dette i politikken og blant utbyggere igjen. Men nå er det førerløse busser som gjelder.

Ole Korslund var ordfører for Arbeiderpartiet og May Balkøy var plansjef i Ullensaker kommune forrige gang trikk i byen var visjonært tema, og nå er tematikken løftet fram i flere fora den siste tiden.

Senest under et frokostmøte i regi av Innovasjon Gardermoen ute hos Møller Bil i den nye industriparken nord for Jessheim. Både Gardermoen Airport Citys Thor Thoneie og ordfører Ståle Lien Hansen snakket om viktigheten – og nødvendigheten – av å koble Jessheim sammen med den nye næringsparken og hovedflyplassen.

FRAMTIDEN: Jessheim, næringsparken Oslo Airport City og flyplassen må kobles sammen med transport, og framtiden er førerløs, sa Thor Thoneie under et frokostmøte i Ullensaker Næringsforum denne uka. Han snakker om såkalt monorail, men virkeligheten ligger kanskje nærmere førerløse busser?

Mono-rail

Thoneie har i flere sammenhenger snakket om viktigheten av å lage et “perlekjede” der Jessheim, næringsparken og flyplassen er koblet sammen, og koblingen er en såkalt monorail – en førerløs bane som går i skytteltrafikk mellom de tre nevnte destinasjoner.

– Samme type teknologi som skiheiser, og dette er viktig å få på plass. Det må statlige myndigheter innse, var Thoneies klare beskjed hva persontransport i framtiden gjelder.

Testet ut

REALISME: Det er realisme i å få på plass førerløse busser som mater folk inn mot Jessheim sentrum i nær framtid, sier ordfører Ståle Lien Hansen. Ullensaker kommune har allerede vært i møter med Vy Utvikling om temaet. 

Ordfører Ståle Lien Hansen sa i den samme seansen i regi av Innovasjon Gardermoen at det har vært dialog og sonderinger mellom kommunen og Vy Utvikling med tanke på førerløse busser i Jessheim sentrum i nært forestående framtid.

– Vi har hatt to møter med Vy Utvikling, og der har vi diskutert muligheter for førerløse matebusser fra Gystadmarka bydel og inn til sentrum og det samme fra området Romsaas og inn til sentrum, sier Lien Hansen til Jessheimpuls.

GÅR FOR BUSS: Ståle Lien Hansen mener det er større sjanse for etablere førerløse busser nå enn det var for å etablere trikk i Jessheim sentrum i 1998. Men jeg liker framtidsvyene i tegningen til Egil Nyhus, sier han. 

– Ikke science fiction

– Og det er ikke urealistisk å tenke i disse baner?

– Dette er ikke science fiction. Det har vært forsket på dette, og i Stavanger og andre byer er det testet ut, sier ordføreren.

– Og det Gardermoen Airoport City snakker om av monorail som kobler Jessheim og flyplassen sammen i større grad?

– Morsom tanke, men vi tror det er mer realisme i å jobbe for førerløse matebusser, og det kan jo være neste steg hvis vi får på plass førerløse busser i Jessheim sentrum. Da vil det være naturlig å se om det samme er mulig ut mot flyplassen.

– Vi er i hvert fall nærmere å kunne realisere visjonen om førerløse busser i 2024 enn da temaet var oppe i forbindelse med tegningen til Egil Nyhus i 1998, sier Ståle Lien Hansen, som ikke har sett tegningen før nå.

Les om pilotprosjekt i Stavanger her: Lanserer selvkjørende busser

Samleside om Statens vegvesen sine erfaringer med selvkjørende busser: Busser uten hender på rattet

 

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.