Connect with us

Byutvikling

Tung politisk tirsdag

Avatar

Published

on

NYHETSANALYSE

Tirsdag 2. april 2019 kan i historiebøkene framstå som den lengste og tyngste politiske dagen der politisk styringsvilje ble framtredende. Eller ikke.

Det er ikke rent lite våre folkevalgte ble servert under maraton-tirsdagen i går. Plansjef Åge Vebostad (bildet) og administrasjonen la fram mange saker som vil prege retningen på byutvikling og økonomisk politikk i tiden som kommer:

  1. Administrasjonens analyse og liste over potensielle kutt for å spare inn 240 millioner kroner de neste tre årene
  2. En sak der prinsippene i den tunge og omfattende moblitets- og byutviklingsstrategi som strategidokument skulle stemmes over
  3. Potensielle nye retningslinjer som gir administrasjon og politikere bedre og mer presise styringsverktøy ved hjelp av strammere ordlyd som ikke kan misforstås
  4. En saksliste i formannskapet som var like lang som den strekningen vi kaller omkjøringsveien – som for øvrig var til behandling som reguleringssak for første gang.

Det er med andre ord et kobbel av tunge og retningsgivende saker som kommer på bordet i disse dager, og mange av vedtakene som skal fattes i de kommende politiske møter er med på å definere kursen for utviklingen av byen Jessheim samt at vedtakene sier noe om hvem som skal sitte i førersetet når prosesser rulles i gang.

Sparekniv

La oss ta det første først – og Jessheimpuls kommer tilbake med konkrete saker rundt innsparing og hvordan Ullensaker potensielt skal spare 240 millioner kroner de neste tre årene:

  • Kursendring av driften og hvordan Ullensaker kommune drives har vært varslet lenge – helt konkret siden rådmann Rune Hallingstad la fram sin perspektivmelding i mai 2018. Ullensaker kommune må foreta konkrete endringer for å ha sikrere økonomi, mindre lånegjeld og mer penger på bok
  • Et merforbruk – som ble oppdaget sent og uten at politikerne ble varslet tidsnok til å ta grep – har aktualisert problematikken rundt at det må knipes der det knipes kan for å spare 80 millioner kroner i året.
  • Konsulentselskapet Agenda Kaupang la tirsdag fram sine funn på bestilling fra administrasjonen, og hver sektor har jobbet med potensielle grep for å bidra til å knipe inn merforbruket
  • Jessheimpuls vil komme tilbake til dette i egne saker
  • Måten å drifte kommuner på er i endring i Norge, men det er bare det at merforbruket innen helse og omsorg har satt fart i prosessen her i Ullensaker

Politisk lederskap

Men det aller viktigste når den tunge politiske tirsdagen er på hell, er anmodningen om langsiktig politisk lederskap i forbindelse med behandling av mobilitets- og byutviklingsstrategiene det har vært brukt mye tid og penger på – i tillegg til en bredt anlagt prosess der arbeidsgrupper fra det politiske miljøet, offentlige instanser og representanter fra innbyggerne og næringslivet er tatt med.

Rådmannen sitt forslag var å vedta visjoner, mål og strategier i sin helhet, og at gjennomføringsprogrammet vedtas som et veiledende tiltaksprogram og et utgangspunkt for videre arbeid med utvikling av konkrete tiltak, som det heter i innstillingen.

Da er det litt rart et politisk flertall vedtok å sende denne tungt gjennomarbeidede planen ut til høring for at berørte parter skal bli hørt – i hvert fall siden gjennomføringen av visjoner, mål og strategier skal opp som egne politiske saker etter hvert som utviklingen av byen skrider fram.

Ytre press?

Så får vi se hvor det bærer og hvilken retning de forskjellige planer og politiske vedtak tar. Men tirsdag ebbet ut med en liten følelse av “på stedet hvil” – i hvert fall hva mobilitetsplanen gjelder.

Vilje til politisk lederskap?

Vi får se hva utbyggere og andre som kaster seg på i høringsprosessen lander på av innspill.

Eller ikke.

Men det lukter litt av ytre påvirkning helt på halen av jobbing med denne planen?

Tiden vil vise om det er tilfelle.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.