Kontakt oss

Byutvikling

Vil utvide ladestasjon i sentrum

Avatar

Publisert

Mer Norway ønsker å oppgradere sin ladestasjon ved Obs i Jessheim sentrum fra fire til 12 ladeplasser.

Dette framgår av et brev Mer Norway har sendt til Ullensaker kommune, og det er på grunn av høy bruk ved dagens ladestasjon at de ønsker å utvide.

“På grunn av høyt bruk ønsker vi i samarbeid med grunneier å se på muligheten for å utvide dagens huotigladetilbud ved Obs Jessheim. Dagens ladestasjon består av fire badeplasser mens etter utvidelsen vil anlegget ha 12 ladeplasser.”

Planen er å gjenbruke dagens fundament og utvide med ytterligere åtte ladeplasser i samme område. Oppgraderingen gjøres for å møte dagens behov, men også behovet i årene som kommer – både når det kommer til antall plasser og hastighet på laderne, opplyser Mer Norway.

Ettersom stasjonen er en oppgradering av eksisterende anlegg – samt at det ikke blir overbygg, vegger eller eksterne skjermer – så ønsker Mer Norway å forhøre seg om anlegget kan fritas byggesøknad.

“Vi ber kommunen vurdere om vi på bakgrunn av Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv om etablering av ladepunkter og ladestasjoner for el-bil, kan få fritak fra byggesøknad.” heter det i brevet.

Ullensaker kommune har foreløpig ikke tatt stilling til henvendelsen.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.