Kontakt oss

Folk

Ullensaker flest jobbsøkere i Akershus

Avatar

Publisert

3,5 prosent av arbeidsstyrken i Akershus er registrert som arbeidssøkere. Flest arbeidssøkere er det i Ullensaker med 5,1 prosent.

NAV Øst-Viken har publisert nye arbeidsmarkedstall for Akershus, og der viser det seg at Ullensaker har flest arbeidssøkere i fylket, med 5,1 prosent.

– Arbeidsledigheten er fortsatt generelt lav. Likevel er det altfor mange innbyggere i Akershus-kommunene som kan jobbe, men som ikke har en jobb å gå til. NAV-kontorene samarbeider derfor tett med arbeidsgivere lokalt, for å bidra til at flere gis mulighet til å jobbe, sier Lise Westly, direktør i NAV Øst-Viken (bildet).

– Det gjelder blant annet unge under 30 år, flyktninger fra Ukraina og de som har behov for ekstra hjelp med å komme seg i varig arbeid. Her er det viktig å være tidlig på banen fordi vi vet at mennesker som har vært arbeidsledige lenge, har redusert sannsynlighet for å komme tilbake i jobb.

Behov for omstilling

Westly understreker samtidig at arbeidsmarkedet står overfor utfordringer som ikke løses med inkludering alene.

– Vi ser at det er et stort underskudd av kompetanse som arbeidsgiverne etterspør. Spriket mellom tilbud og etterspørsel er spesielt stort i helse- og omsorgsnæringen, og det må hele samfunnet stå sammen om å tette for å sikre en velfungerende velferdsstat, sier Westly.

Nøkkeltall

Nøkkeltall for Akershus

  • 2,3 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, 0,8 prosent er delvis ledige
  • 28,4 prosent av disse er langtidsledige (over 26 uker)
  • 1.929 av dem unge mellom 18–30 år er helt ledige

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.