Kontakt oss

Abonnenter

14 enøk-tiltak til 23 mill.

Avatar

Publisert

Det foreslås å bruke opp mot 23 millioner kroner for å oppgradere til energieffektiviserende tiltak. 14 kommunale bygninger står på listen.

Det er identifisert 14 tiltak for energieffektivisering, som inkluderer solavskjerming, LED-belysning, oppgradering av undervarme til kunstgressbaner, og installasjon av varmepumper.

Jessheimhallen er blant annet tenkt å få LED-belysning på spillflater.

Kommunedirektøren anbefaler gjennomføringen av disse tiltakene:

Den totale, vedtatte rammen for denne porteføljen for 2024 er på 30 mill. kroner. Midlene skal benyttes til oppgradering av eksisterende bygg og anlegg med energieffektiviserende tiltak og løsninger, med mål om å redusere energiforbruket og klimagassutslippene fra den eksisterende bygningsmassen.

Per februar 2024 er gjenstår så det 7,15 millioner kroner av denne pottenDet arbeides nå med å avklare flere konkrete tiltak innenfor følgende områder:

  • Energikartlegging av bygg, solcelleanlegg og energibrønn som kan redusere energiforbruk på over 20% slik at det kan tilrettelegges for ENOVA støtteordninger.
  • Oppgradering til radonbrønner på enkelte lokasjoner, fordelt på barnehager, idrettshall og skole.
  • Oppgradering til nye varmepumper og ventilasjonsaggregater fordelt på bestemte omsorgsboliger og skoler.
  • Etablering av flere ladepunkter for el. biler

Det er hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur som fatter det endelige vedtaket i denne saken. Det gjør de 7. mars.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.