Connect with us

Abonnenter

2,1 mill til utbedringer av Jessheimbadet

Avatar

Published

on

Det er avdekket behov for enkelte mindre påkostninger/utbedringer i svømmehallen. Dette for å bedre både sikkerheten og tilgjengeligheten for brukerne.

Politikken ruller så smått i gang etter sommerferie, og i hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur er det blant annet en sak oppe om å bevilge penger til “mindre påkostninger og utbedringer i svømmehallen”, som det heter i saken .

Beløpet er på 2.120.000 kroner (uten moms), og penge er forslått tatt fra ubrukte lånemidler.

Jessheimbadet var stengt på forsommeren, og litt ble fikset i den perioden.

Dette må fikses

Overløpsrister: De nåværende ristene er glatte og såpass ustabile at de lett spretter opp. Vi ser at farlige situasjoner har oppstått. Det er gjort gjentatte forsøk på reklamasjoner. Kostnad er 520.000 kroner

Løsning for tapping og fylling av babybasseng: Babybassenget må relativt ofte tømmes og renses. I kravspesifikasjonen på anlegget ble det tatt høyde for såkalt sjokktømming. Men ikke oppfylling av rent og temperert vann. I tillegg ble det ikke tatt høyde for tilstrekkelig fall i bassenget. Dette fører til at personalet må gjøre jobben manuelt. Refylling må også gjøres manuelt med kaldt vann og det tar tid før bassenget har oppnådd rett temperatur. Dette fører til at bassenget ofte må stenges og dette er omdømmemessig uheldig for Jessheimbadet. Det er derfor behov for å finne en løsning som muliggjør rask uttapping/oppfylling med korrekt temperert vann. Antatt kostnad er 550.000 kroner

Rekkverk stupetårn: Dette for å sikre at man ikke faller ned fra 5 meters høyde. Dette sikringstiltaket er helt nødvendig for å minimere risikoen for fall fra fem- meterstårnet. Barn og unge henger utover kanten på det oppstøpte gelenderet som har vist seg å være for lavt. Man hadde ikke tatt høyde for dette problemet i kravspesifikasjonen. Det er trolig bare spørsmål om tid før noen ville falt fem meter ned på det flislagte golvet. Problemet ble løst i løpet av de tre sommerukene badet var stengt. Kostnad var 100.000 kroner.

Vendekors (inngang- og utgangsport): Kapasitets- og omdømmemessig behov. I dag har Jessheimbadet bare én innslusingsport og én utslusingsport. Dette fører til lang ventetid på de travleste tidspunktene på dagen, Det er et klart behov for å utvide kapasiteten – noe som omdømmemessig vil være viktig. Kostnad er 450.000 kroner.

Flere skohyller: Det viser seg at det ikke er tilstrekkelig antall skohyller. Spesielt i de travleste tidene på dagen. Problemet er størst høst og vinter, og fører også til økte renholdskostnader. Antatt kostnad er 150.000 kroner.

Mangler lederlønn

Sluttføring investering i svømmehallen: Det viser seg nå at det tidligere styret ikke har sørget for å få på plass et budsjett for 2022 som muliggjør avlønning av prosjektleder på bygget. Dette har ført til at det fortsatt er fakturaer på flyt som ennå ikke er anvist. Det nåværende styret – som tiltrådte i mars 2022 – har behov for å understreke at man vurderer situasjonen som meget spesiell og sterkt beklagelig. Kostnad 350.000 kroner.

Hovedutvalget behandler saken onsdag 24. august, men det er kommunestyret som fatter den endelige beslutningen.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.