Connect with us

Abonnenter

41 nye kulturminner foreslått

Avatar

Published

on

En gjennomgang av potensielt viktige kulturminner fra etter 2. verdenskrig er blitt til en liste med 41 foreslåtte bygninger og områder i kommunen. Blant flere boområder anses som viktige å løfte fram.

Det er en politisk bestilling fra 2019 – at det er viktig å få kartlagt og bevare bygninger som kan fortelle om vår helt nære historie – som nå er blitt til en liste over mulige bygg og områder så med fordel kan bakes inn i kulturminnevernplanen for Ullensaker kommune.

Flere av våre klassiske boligområder er med på listen: Linjebo, Tungen, Brinken, Gjestadhagan (se skjemaet lenger ned) og Myrtangen er noen av områdene.

Bakgrunnen for denne kartleggingen var:

“Bygninger som ikke er så gamle betraktes ofte ikke som verdifulle nettopp på grunn av manglende alder, og risikerer å bli sterkt endret eller revet fordi de ikke oppfattes som verneverdige. Det er imidlertid også viktig å bevare bygninger som kan fortelle om vår helt nære historie – om endringer i tankesett og samfunnsorganisering, arkitektur og byggeskikk.”

41 kulturminner

Arbeidet ble utført av Bygningsvernhuset ved Ingebjørg Øveraasen.

Les mer om Øveraasen her:

Roser Ullensakers arbeid med kulturminner

 • Det resulterte i registrering av 41 kulturminner og kulturmiljø fra etter 1945 over hele kommunen.
 • Det er laget verneskjema med beskrivelse og vernevurdering av alle kulturminnene/-miljøene.
 • Flesteparten av disse er ikke fra før inkludert i kulturminnevernplanen. Noen få er allerede inkludert, men har manglet verneskjema.
 • De nye kulturminnene/-miljøene vil kategoriseres i ulike verneklasser og tas inn i kulturminnevernplanen gjennom rulleringen.

Eksempelet Brinken

La oss bruke boområdet Brinken som et eksempel på hvordan kartleggingen har foregått:

Fakkelsenteret

Også bygninger og institusjoner i Ullensaker er blitt ettergått, blant annet Fakkelsenteret og Ullersmo landsfengsel. Om Fakkelsenteret forteller verneskjemaet følgende:

Gjestadhagan

Området Gjestadhagan/Furumo har nettopp byttet garasjer. På skjemaet som er jobbet fram finner vi følgende skrevet:

Sommeren 2023

Det legges opp til gjennomføring av planarbeidet høsten 2022, høring og innarbeiding av innspill våren 2023 og endelig vedtak av rullert plan sommer 2023.

Her er listen over alle de 41 objektene som er vurdert:

 1. Algarheim meieri og samvirkelag gnr 112/4 og 111/9
 2. Borgen skole gnr 48/44
 3. Fredrik Borgens veg 10 og 12 gnr 47/165
 4. Steinbekken 10 gnr 47/106
 5. Charterterminalen Gardermoen gnr 229/1 (her er det gitt rivetillatelse, men er likevel kartlagt/dokumentert)
 6. Blokkhustomta gnr 134/173
 7. Brinken 21-107 gnr 134/div bnr
 8. Brinkvegen 3-33 (oddetall) gnr 134/254, 270-285
 9. Corner gnr 135/465
 10. DNB-bygget gnr 135/177
 11. EIK gnr 7/28
 12. Fakkelsenteret gnr 135/108, 166, 527
 13. Furuli/Normanns hus gnr 174/197
 14. Gjestadhagen/Furumo gnr 135/405-406, 418, 534, 639-642
 15. Haugan borettslag gnr 4/208
 16. Jessheim kirke gnr 135/636
 17. Linjebo gnr 7/26 (tidligere registrert, men nytt verneskjema)
 18. Myrgrenda borettslag gnr 135/492
 19. Myrtangen borettslag gnr 135/445
 20. Møbelhuset gnr 135/188, 509, 589
 21. Posthuset gnr 135/9
 22. Ringen borettslag gnr 175/82
 23. Rådhuset/kommunehuset gnr 135/295 (tidligere registrert, men nytt verneskjema)
 24. Sjøbergvegen gnr 19/246-259
 25. Slettmark gnr 4/74-87
 26. Tomtemoen gnr 135/div bnr
 27. Tungen gnr 134/113-122, 125-143
 28. Bakeriet gnr 29/273
 29. Bakke Søndre gnr 29/div bnr
 30. Hilton gnr 19/191
 31. Ilevegen 5 gnr 29/95
 32. Sparebanken Kløfta gnr 29/357
 33. Ullersmovegen 5-17 gnr 29/268, 29/451
 34. Steinerudvegen 3-8, 10, 14, 16, 18, 20, 30-48 (partall) gnr 182/48, 184 / flere bnr
 35. Fossum fabrikker gnr 104/3 (tidligere registrert, men nytt verneskjema)
 36. Hagebyen Nordkisa gnr 103 / flere bnr
 37. Firemannsboligene Onsrud gnr 88/32/0/ 1-16
 38. Vestre Onsrud  gnr 88/23 (den eldste bebyggelsen inkludert fra før, her beskrives hele anlegget)
 39. Sessvollmoen leir gnr 190/1
 40. Østli boligfelt gnr 196/6, 23
 41. Trandum leir gnr 190/21 (kun beskrivelse av de nyeste bygningene)

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.