Connect with us

Abonnenter

Applauderte sentrumshotell

Avatar

Published

on

Med vedtatt ny plassering av et sentrumshotell så er neste etappe av sentrumsutviklingen fullt og helt på plass. Første byggetrinn kan være i gang allerede første halvdel av 2024.

Selv om formannskapet tirsdag ettermiddag fokuserte mye på nytt sentrumshotell på området S4 – eller Skovly Øst om du vil – så er dette bygget ett av ni som vil utgjøre en del av sentrum som virkelig vil bære preg av at Jessheim er en by i vekst.

Oppstart bygging av de tre første byggene – som vil bestå av 60 leiligheter samt tre etasjer for næring – kan komme i gang første halvdel av 2024.

– Ny standard

– Dette kan bli en ny standard for Ullensaker, sa MDG-representant Eirik Ballestad da formannskapet behandlet – og unisont banket gjennom – flyttingen av hotell fra opprinnelig plassering til en annen plassering i området S4, altså mellom Skovly og rådhuset.

GAMMEL SKISSE: Denne gamle skissen fra tidlig på 2000-tallet er tidligere kommunearkitekt Terje Røysamb sitt snart 30 år gamle frampek på hvordan Jessheim by kunne bli. Det er interessant å se hvor mye rett han ser ut til å få. Skisse: Terje Røysamb

Ny æra

– Dette bidrar til byeffekt og urbanitet, var kommentaren til ordfører Eyvind J. Schumacher, som sammenligner den “Jessheim Skyline” sett fra E6 med et Soria Moria vi kjenner fra eventyrene.

Dette skrev Jessheimpuls for to år siden:

Sentrumsprosjekt som byens samlende punkt

Høydene vurderes administrativt som “utfordrende, men konseptet med oppdelingen av byggene som legges til grunn for planendringen vurderes som et godt arkitektonisk grep, og vesentlig bedre enn slik det foreligger i gjeldende plan.”

Slik ser byggene ut nå som det ikke er ett bygg:

NI BYGG: Prosjektet Skovly Øst består nå av ni bygg. Hotellet som tirsdag kveld ble vedtatt som en del av dette området – blir ett av de ni byggene. Oppstart for de første byggene kan bli i første halvdel av 2024. 

Se bildekarusell av hvordan prosjektet har forandret seg fra ett stort bygg til ni bygg med gater og smug for å gi plass til byliv på bakkeplan:

Hotellet – det høyeste av de ni tenkte byggene i dette prosjektet – blir på 16 etasjer, noe Senterpartiets Astrid Solberg sa at er tøft gjort å gå for politisk.

FLERE BYGG: Sentrumsområdet S4 – eller Skovly Øst – er tenkt som ni bygg med smug og gater mellom byggene. Tirsdag vedtok formannskapet at sentrumshotellet blir en del av dette prosjektet. Skisse: Mad Arkitekter

– Ja, dette er uvante høyder for Jessheim sentrum, og i kjølvannet av dette mener vi i Høyre at det er nødvendig å se på utnyttelsen av rådhuset. Rådhuset blir liggende som en flat padde midt i sentrum, og vi må utnytte denne tomten bedre, sa Høyres Willy Kvilten, som da det må forventes reaksjoner på de uvante høydene på det kommende sentrumshotellet.

– Soria Moria

– Jeg hadde gjerne sett hotellet enda høyere jeg, kvitterte ordfører Schumacher.

– Dette er starten på en by. Dette er symbolet på at vi blir en by, sa Frps Ståle Lien Hansen.

– Det er bra med hotell. Høyt er en ting, men vi må huske på å skape liv på bakken. Vi må føle at vi er i byen, sa Aps Britt O. Knutsen.

– En investering som er forbilledlig. Dette er by- og stedsutvikling, sa Frps Tom Staahle.

UTSIKT: Slik kan toppetasjen av sentrumshotellet bli. Skisse: Mad Arkitekter

Aktive fasader

– Et spennende og godt prosjekt her i Jessheim by. Det er viktig med utadvendte bygg på gateplan for å skape aktive fasader, sa Senterpartiets Lars Halvor Stokstad Oserud.

– Dette ser spennende ut, og jeg håper dette prosjektet kan bli et fint symbol for Jessheim, sa SV-representant Mahmod Ahmad.

– Jeg roper i utgangspunktet ikke halleluja for 16 etasjer, sa Høyres Karianne Raad Wanggaard, som samtidig ga uttrykk for at skissene ser bra ut.

– Så håper vi bare at sluttresultatet blir like bra, tilføyde hun.

Estetikken

– Tiltakshaver har vist at han har de beste intensjoner i tidligere prosjekter, så estetikken blir helt sikkert bra, ble det understreket rundt boret.

– Dessuten har vi en formingsveileder som er vedtatt, og der er detaljnivået nesten for stramt. Dette blir bra, mente Ståle Lien Hansen.

Opprinnelig plassering var mellom Jessheim Storsenter og Møbelhuset, altså der parkeringsplassen øverst i Furusethgata er i dag. Denne er mindre egnet enn den nye plasseringen er bedre egnet i et helhetsperspektiv.

Planer for sentrumshotell har vært kjent i mange år, faktisk i skisseform siden 2005 (se skissen til tidligere kommunearkitekt Terje Røysamb under).

FRAMTI I FORTID: Slik så tidligere kommunearkitekt for seg at Jessheim sentrum kunne bli Jessheim sentrum for mange år siden. Han fikk mye rett.

Leste du denne?

Forut for sin tid – men hva nå?

I sakspapirene står følgende skrevet fra administrasjonen i Ullensaker kommune:

“Skissene viser bruk av mye glass og lys teglstein. Etter administrasjonens vurdering ser løsningen vesentlig bedre ut enn konseptet fra 2014, særlig fremstår grepet med separering av bygningsmassen i 9 separate bygg som et meget godt arkitektonisk grep. De ulike byggene blir knyttet sammen med overganger over flere etasjer.”

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.