Kontakt oss

Byhistorie

Forut for sin tid – men hva nå?

Avatar

Publisert

BAKGRUNN

En 25 år gammel skisse av Jessheim i fugleperspektiv viser en ekstremt framsynt kommunearkitekt sine vyer for byen. Klarer politikerne samme øvelse når de nå gyver på byplanen?

Tidligere kommunearkitekt Terje Røysamb er for lengst pensjonist, men hans renommé lever videre.

Det samme gjør tankene og de visuelle skissene den stillfarne arkitekten laget etter diskusjoner og samtaler med utbyggere og ut fra sitt eget hode.

Hvis vi studerer skissen fra 1996 (eller deromkring), så ser vi at mye av det som den gang var skissert med grått tak – altså trolige bygg i framtiden – nå står der i virkeligheten.

Terje Røysamb omtales av flere som den første visjonære bytenkeren i nyere tid.

Visjonær

Det ble i sin tid bråk da det dukket opp skisser av blokker på begge sider av Trondheimsvegen inn mot Jessheim sentrum.

Dette er bekreftet at kommer i dagens eksisterende planverk.

Sagabyen er tegnet inn som bebygd. Sentrumstomten til Veidekke – nylig kjøpt av utbyggere – er tegnet inn med boliger. Det samme er Såvegen og det som blir området Vestbyen.

Trondheimsvegen helt ned til Jessheim Park (Idretten) er også tegnet inn med boliger.

Det samme er deler av sentrumstomten S5 og S4, altså de tomtene som er nevnt i forbindelse med å få OsloMet til byen.

Sentrumsprosjekt som byens samlende punkt

15 år siden

Vi ser av skissen til den tidligere kommunearkitekten at Jessheim ble utviklet innenfra og mot nord.

Dette har også vært et mantra i kommunen – både fra administrasjonen og fra politikerne – helt siden undertegnede begynte å følge med i Ullensaker-politikken for det som begynner å bli snart 20 år siden.

FRA 2006: Et oppslag i RB skrevet av undertegnede fra 2006 viser at byplanlegging har vært et tema i mange år. Nå er ny revidering av byplanen. Faksimile fra Nasjonalbiblioteket

I forrige ukes kommunestyre var videre utvikling av Jessheim by igjen tema. En stor og kompleks sak ble løftet opp på politisk nivå.

Enkelt forklart tok den saken opp følgende:

  • Fortsette som før
  • Ta en reguleringspause
  • Boliger som ikke holder seg innenfor rammer i byplan eller kommunedelplan må vente til ny byplan er på plass

Les om den saken her:

I dag blir et veivalg for utbygging av byen

Enstemmighet

Den politiske debatten var god da denne saken var oppe. Og et samlet kommunestyre vedtok blant annet å stå samlet om å:

  • Bygge byen innenfra og ut
  • God fortetting i sentrum
  • En bred prosess som involverer folket
  • Etablere såkalt bylab – tanker blant annet både MDG, Frp og Venstre har løftet fram gjennom mange år
  • Foreta endringer i en byplan som er utdatert slik Jessheim by er blitt
  • Fortetting utenfor sentrumsområder skal bli strengere
  • Et politisk utvalg bestående av fem politikere på tvers av blokkene skal etableres

Se diskusjonen her:

Fra kommunestyret (17 minutter): Utbygging Jessheim Kommune-TV – DEL 1

Samlet hvor lenge?

Nådeløs kritikk mot prosjektet i Gotaasalleen

Det blir interessant å se om de gode intensjoner fra politisk hold blir gjennomført denne runden.

Det blir også spennende å se om rammeverket og vedtakene er sterke nok – og om de blir fulgt opp i praksis. Det er det som er intensjonen til et samstemt politisk miljø.

Vi har de siste årene flere eksempler på at folket og faginstanser ikke er blitt hørt i prosesser som pågår.

Prosessen rundt Gotaasalleen er fortsatt betent i så måte. Der gikk man også ut over kommunens egne regelverk som er beskrevet i byplanen.

Argumentet for å gå på tvers av byplanen den gang, var at byplanen var utdatert.

Folk og faginstanser ble vel strengt tatt oversett eller overhørt, sett i ettertid.

Stø kurs nå?

BYLAB: Det blir etablert en bylab i en eller annen form for å nå ut til folket i forbindelse med videre utvikling av Jessheim by. Mange partier i Ullensaker har etterlyst det de siste årene. Her fra Bylab Hamar, som omtales som en suksess.

Nå skal byplanen revideres. Og en Bylab skal sørge for at folk blir hørt.

Den politiske saken om Gotaasalleen viste også at det ikke var enighet blant partier som i dag styrer sammen.

Det vil også bli interessant å se hvordan de fem rødgrønne partiene – sammen med de borgerlige – skal beholde den enigheten  og kursen man nå ønsker videre.

Historien viser at det kan være vanskelig å navigere etter intensjonene.

Hvis vi skuer tilbake, så ser vi at Jessheim skal vokse fra sentrum og nordover. De siste årene har derimot de største sakene handlet om utvikling sør og sør-øst for sentrum.

Det er med andre ord en viss tradisjon for å fravike planene her i Ullen saker. Vil det være tilfelle denne runden også?

Det som er sikkert er at det politikerne våre legger i vei for å realisere nå, er en ny etappe i en 25 år gammel bymaraton.

MARATON: Å bygge by er et langt løp. Mange av temaene som diskuteres i dag var på agendaen tilbake i 2006 – og helt sikkert mange år før det. Faksimile fra Nasjonalbiblioteket

Det er med andre ord ingenting som er revolusjonerende i det dagens politikere diskuterer.

Utfordringen vil bli å løfte blikket mange år fram i tid.

Utfordringen blir å holde seg lojalt til planen som blir lagt.

Historien lokalt viser at det er veldig vanskelig.

Men ingenting er umulig.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.