Connect with us

Abonnenter

Magert med støtte til idretten

Avatar

Published

on

Seks aktører i Ullensaker-idretten har søkt om økonomisk støtte. Det innstilles på nei til alle søknader, og det etterlyses prinsipielle kjøreregler i denne type saker og søknader. 

Ullensaker Idrettsråd, Miklagard Golf, Norsk Dragracing Gardermoen, Kisen Miniatyrskytterlag, Ullensaker Skiklubb og Ullensaker Skytterlag har søkt om økonomisk støtte. Ullensaker idrettsråd søker om støtte til finansiering av daglig leder. Miklagard Golf søker om økonomisk kriselån.

De øvrige søknadene gjelder støtte til anlegg og kommunale gebyrer og avgifter som følge av anleggsutvikling.

Prinsipper

Kommunedirektør Erling S. Kristiansen sin grunnholdning er denne:

“Kommunedirektøren opplever at kommunen ikke har noen faste prinsipper og ordninger for å håndtere denne typen søknader. Kommunedirektøren ønsker derfor å fremme en egen sak hvor det lages prinsipper og ordninger for håndteringen av denne typen søknader. På generelt grunnlag er det viktig å få frem at kommunen ikke har noe ansvar for å bygge eller bidra med økonomisk tilskudd til bygging av idrettsanlegg, utover anleggene for å ivareta kroppsøvingen i skolen.”

Stille før stormen?

De mange søknader illustrerer godt behovet for at kommunestyret ber seg forelagt en prinsippsak som beskriver hvordan slike søknader skal fremmes og behandles.

“Gitt den usikre økonomiske situasjonen som råder, både for kommunal virksomhet og frivilligheten, er det viktig å gjøre brede og prinsipielle beslutninger når man vurderer slik støtte. Paraplyorganisasjoner som idrettsråd og kulturråd bør være naturlige og prefererte samarbeidspartnere i forkant av utarbeidelse av innstillinger i sakene.”

Randbydalen skisenter

Administrasjonen velder å imøtekomme Ullensaker skiklubb sin forespørsel om kommunalgaranti fordi grunneieren i Randbydalen har stilt som krav at kommunen må stille med garanti om opprydding av infrastrukturen i anlegget dersom anlegget skulle legges ned. Kravet må imøtekommes om klubben skal kunne inngå en langsiktig festeavtale på anlegget.

“Kommunedirektøren mener derfor det er riktig å imøtekomme søknaden om kommunal garanti. Forutsetninger for garantien er at det inngås en avtale mellom kommunen og klubben, der alle verdier i anlegget (skitrekk, snøkanoner, lysanlegg etc.) går inn i finansieringen av en eventuell opprydding.”

Les mer om Ullensaker skiklubb her:

Skiklubben lekker – men kjemper for bakken sin

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.