Connect with us

Politikk

Avinor vil dytte milliardkostnad over på innbyggerne i Ullensaker

Avatar

Published

on

Avinor har tilbudt Ullensaker kommune 90 millioner kroner for å fikse det slik at dagens renseanlegg ikke kommer i konflikt med framtidig tredje rullebane. Det er bare det at investeringen vil være på drøyt 1,1 milliarder kroner. Og den kostnaden må innbyggerne i Ullensaker ta.

Vann og avløp drives etter selvkostprinsippet i Ullensaker, og en investering på en milliard kroner vil dyttes over på innbyggerne med den ordningen Ullensaker praktiserer i dag. Om det skjer i denne saken er uvisst.

For de trodde nesten ikke det de leste i sakspapirene, våre kjære kommunepolitikere i formannskapet tidligere denne uka. Noen av de folkevalgte ble provosert, og samtlige satt ytterst på stolen og trommet med fingrene da de ba om ordet i saken, som kort fortalt er denne:

Samtlige politikere satt ytterst på stolen og ba om ordet

Juli 2017 rettet Ullensaker kommune en henvendelse til Avinor med sikte på å avklare konsekvensene av tredje rullebane for Gardermoen. Kommunen så to mulige utfordringer, blant annet for renseanlegget:

  • Regulert adkomstveg krysser planlagt rullebane.
  • Arealbruk mellom eksisterende rullebane og en eventuell østre tredje rullebane
  • Basert på et møte med ledelsen ved OSL ble det besluttet å gjennomføre et felles prosjekt for å vurdere konsekvensene for GRA av tredje rullebane.

Forskjell på milliarden

Her ligger renseanlegget i dag. Det vil medføre en investeringskostnad å flytte anlegget til andre siden av veien.

Fire mulige løsninger ble skissert, og Avinor mender at beste løsning er å “flytte anlegget i 2021 til ny tomt sør for E16. Alternativet har en gjennomsnittlig nåverdi årskostnader ved 5 % rente på 50,7 mill kroner. Investeringsbehov 2021 er 1.106 milliarder kroner.”

Tilbudet som ligger på bordet er 90 millioner kroner: Anleggsbidrag for etablering av forrenseanlegg pålydende 50 millioner kroner.  Tomt på rundt 60 mål verdsatt til 40 millioner kroner.

– Tilskuddets størrelse er så lavt at kommunen eventuelt må velte investeringskostnadene for å flytte anlegget over på kommunens abonnenter. Dette er helt uakseptabelt, og rådmannen kan derfor ikke anbefale dette, sier Rune Hallingstad i anledning tilbudet.

Dette er et skambud

Tom Staahle

– Dette er et skambud, var ordfører Tom Staahles karakteristikk av Avinors tilbud.

– 90 millioner kroner? Det er det de burde gitt i støtte til lokal idrett og kultur, sa FrPs Ståle Lien Hansen.

– Frekkhetens nådegave

– Dette vitner om en frekkhetens nådegave, og det beløpet er latterlig, sa Høyres Willy Kvilten.

Var skepsis til Avinor viser seg å være begrunnet

Lise K. Furuseth

– Dette blir vi ikke med på, var Karianne Raad Wanggaard sin kommentar om differensen mellom tilbud og reell kostnad.

– Vår skepsis mot Avinor viser seg å være begrunnet, sa KrF-representant Lise Kragset Furuseth.

– Regningen dumpes over på oss med dette tilbudet. Vi er forsøkt manøvrert inn i et hjørne, sa Aps Irene Furulund.

Avinor vinner nok aldri en popularitetskonkurranse

Eyvind Schumacher

– Avinor vil nok aldri vinne en popularitetskonkurranse ved å gå fram på denne måten, sa Aps Eyvind Schumacher.

– Nei takk

Ullensakers politikere takker nei til tilbudet fra Avinor. Tilbudet er latterlig, mener et enstemmig formannskap.

Et enstemmig vedtak i formannskapet ble formulert som et “takk for tilbudet, men nei takk”.

Og hva sier så Avinor etter å ha fått formidlet holdningen i formannskapet?

– Det ble uttalt at Avinor heller bør sponse lokal idrett med en del penger enn å komme med et såpass lavt bud som tilbudet oppfattes som av det politiske miljøet. Sponser Avinor lokale idrettslag og lokal kultur i Ullensaker? I så fall med hvor mye?

– Avinor har sponset lokale lag og foreninger i mange år og vil gjøre det samme i 2018. Konkret sum for Ullensaker har jeg ikke for hende, men det kan du få senere, sier Joachim Westher Andersen i kommunikasjonsavdelingen til Avinor.

– Det ble uttalt i formannskapet at dette «skambudet» (sitat slutt) nesten er en hån mot Ullensaker. Er det et problem for Avinor å bli oppfattet som arrogant aktør av det politiske miljøet i Ullensaker?

Vi kjenner oss ikke igjen i denne karakteristikken

Joachim W. Andersen, Avinor

– Vi har et godt samarbeid med politisk ledelse i Ullensaker kommune og kjenner oss ikke igjen i denne karakteristikken, svarer Avinors mann.

– Ullensaker kommune har vedtatt ikke å akseptere tilbudet fra Avinor. Hvordan ser dere for dere veien videre nå?

– Vi ser for oss en fortsatt konstruktiv dialog med kommunen med utgangspunkt i at vi skal finne en tilfredsstillende løsning for begge parter, konkluderer Avinors representant.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.