Kontakt oss

Byutvikling

Fra “ørken” til ferdig park i høst

Avatar

Publisert

Ørkenlandskapet ved Jessheim videregående skole skal stå ferdig som innbydende parkanlegg i oktober.

Naboer har stusset og bemerket at arbeidet med parkanlegget der den gamle videregående skolen sto har gått sakte, men beskjeden fra prosjektledelse er at parkanlegg skal stå ferdig etter planen, som altså er oktober 2018.

Slik ser parkanlegget nå i slutten av mai 2018.

Dette står skrevet i prosjektbeskrivelsen for området:

“Den nye skolen og tilhørende utomhusanlegg er utformet slik at området fremstår helhetlig og arkitektonisk. Området fremstår logisk og oversiktlig, med god orienterbarhet, enten du er gående, syklende eller kjørende. Både skolen, gang- og sykkelveier og øvrig uteoppholdsarealer er utformet i henhold til kravene om universell utforming.”

Beplantning og skisystem skal gjøre parkanlegget innbydende og anvendelig.

Og videre:

“Parken har et luftig og raust preg, med myke, grønne høydedrag. Åpne sletter, store nok til å innby til aktivitet, og omkransende lave høydedrag, er godt egnet for opphold med god oversikt.”

– Parken skal være ferdig til 1. oktober, og arbeidet går bra, sier Geir Viken i Veidekke til Jessheimpuls. Hele prosjektet – altså skole og parkanlegg – har en prislapp på drøyt 805 millioner kroner.

Forskjellige høyder i terrenget er ett grep som benyttes i parkanlegget.

Parken blir åpen for alle, og det legges opp til forskjellige aktiviteter på området:

  1. Sandvolleyball
  2. Buldrevegg (klatring)
  3. Basketball
  4. bordtennis
  5. Frisbee-golf
  6. Skating

– I tillegg er fotballbanen og friidrettsbanen så å si ferdig, sier Viken.

– Har du oversikt over den gamle skulpturen som sto ved fontenen ved det gamle inngangspartiet?

– Ja, den kommer opp ved inngangspartiet ut mot parken. Men det blir ikke fontene der, kun skulptur, sier Viken.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.