Connect with us

Byutvikling

Ser på parkeringsproblematikken ved Nordbytjernet umiddelbart

Avatar

Published

on

Politikerne har vedtatt å se på utviklingen av hele Nordbytjernet og området rundt. Men parkeringsproblematikken skal det jobbes med å løse umiddelbart.

– Vi har utfordret administrasjonen på å finne en løsning på parkeringssituasjonen ved Nordbytjernet, for det er helt kaos der nede slik det er nå, sier Nina Ellingsen (H), utvalgsleder i hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur.

Parkering på Hauganjordet?

– Hva kan gjøres?

– Vi har bedt administrasjonen om å sjekke ut muligheten for midlertidig parkering på Hauganjordet like ved Nordbytjernet, og vi har bedt om at det sjekkes ut om det er idrettslag eller andre lag og foreninger som kan være interessert i å jobbe som verter i en slags vaktordning i helgene; dette for å dirigere på parkeringsplassen og få et slags system på inn- og utkjøring, sier Ellingsen.

– Vi ser også for oss at den type verter kan ha et oppsyn med sanitæranlegget på Nordbytjernet også, legger Ellingsen til.

– Og den overordnede planen for området?`

– Altså, ideene for området har vært mange opp gjennom årene. Det vi i hovedutvalget er enige om – som også rådmannens saksframlegg tar til orde for – er å finne ut hva slags restriksjoner som ligger i området, hvilke muligheter vi har, de økonomiske rammene det kan jobbes innenfor og hvilken rekkefølge vi skal gjøre ting i der borte. Nå handler det om å løfte blikket og virkelig få til noe, og det tror jeg også administrasjonen setter pris på. Vi kan ikke ha løsrevne forslag som kastes på administrasjonen. Vi må løfte blikket kollektivt, sier Ellingsen.

– Hva betyr det?

– Det betyr blant annet at saken om belysning settes på hold, og vi går i gang med helhetlig jobbing til høsten. Dette blir samme framgangsmåte som Romsaasparken. Der er det også en helhetlig plan som skal på plass.

Bakgrunnen for at saken om Nordbytjernet kom opp er ifølge rådmann Rune Hallingstad følgende:

“Det er stort engasjement knyttet til hva det skal legge til rette for ved Norbytjernet. Det kommer stadig inn nye forslag på tiltak i området. Dette i tillegg til tidligere forslag som også har resultert i politiske vedtak. gjennomføring av tiltak i området Nordbytjernet er utfordrende fordi det delvis ligger i et landskapsvernområde”, heter det i saksgrunnlaget.

Les saken om drømmen om forsamlingshus på Nordbytjernet her:

Sårbart område

Og videre:

“Nordbytjernet er et forholdsvis komplekst og sårbart naturområde. Rådmann ser at kartleggingsjobber knyttet til mange enkle tiltak er lite hensiktsmessig både av hensyn til økonomi og fremdrift.”

Og til slutt:

“Med bakgrunn i ovennevnte ønsker Rådmannen å starte arbeid med en helhetlig plan for Nordbytjernet som omfatter landskapsvernområdet og det statlig sikrede friluftsområdet. Formålet med planen er å synliggjøre og tydeliggjøre både muligheter og begrensninger knyttet til Nordbytjernet, for å danne grunnlag for konkrete tiltak.

Er det trygt å sende ungene dine til Nordbytjernet? Dette sier politiet.

Åtte millioner vedtatt

Det er avsatt fire millioner kroner på årets budsjett til Nordbytjernet og oppgradering (muligens belysning). Det er også satt av fire millioner kroner i budsjettet for 2019.

Rådmannen og administrasjonen synes nå å foreta et grep som betyr et helhetlig løft og ikke klatting og utbedringer hist og her:

“Målet med å lage en helhetlig plan er å sikre en best mulig utvikling og forvaltning av området nå, men også for fremtiden og kommende generasjoner. Utviklingen skal ivareta området som et av kommunens mest attraktive friluftsområder, samtidig som ulike brukerinteresser og forslag til utviklingstiltak ses opp i mot reguleringer i gjeldene regelverk. Det må være et balansert forhold mellom utvikling og bevaring av området.”

Rådmannen er helt klar på en ting når dette prosjektet dras i gang:

For å lykkes med en plan må relevante brukergrupper, politikere, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune og Miljøverndirektoratet involveres i arbeidet.

Ungdommens kommunestyre får saken på bordet mandag. Hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur får saken på bordet onsdag.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.