Connect with us

Abonnenter

Bysjefen hopper videre

Avatar

Published

on

Plansjef Åge Vebostad begynner i april som kommunalsjef i Hamar. Mannen som har holdt i trådene for Jessheims byutvikling håper han har bidratt til et godt fundament å bygge byen videre på.

– Alt har sin tid, sier Åge Vebostad til Jessheimpuls.

Snart åtte år i stolen som har hatt samfunnsplanlegging og byutvikling som viktigste geskjeft, og årene har rast av gårde i ekspressfart – nesten like raskt som ekspresstoget som skal frakte plansjefen til sin nye jobb i Hamar.

Oppmerksomhet

– Det har skjedd mye på disse årene?

– Ja, har det nå det? svarer den påtroppende kommunalsjefen for  plan, miljø, teknisk og eiendom i Hamar kommune retorisk.

– Spøk til side, så tror jeg at det i Ullensaker og i Jessheim har blitt større oppmerksomhet rundt byutvikling, sier Vebostad, som legger igjen et arsenal av vedtatte planer og forslag til byplan på pulten når han går.

Byplan

– Du kommer ikke til å oppleve en vedtatt byplan?

– Nei, og det er helt umulig å spå når den blir vedtatt. Den får trolig et vedtak rundt sommeren en gang, men derfra og ut er det vanskelig å si noe sikkert om når endelig plan blir banket politisk, sier Vebostad.

Kompetanse

– Hva etterlater du deg?

– Jeg mener at vi i administrasjonen har gjort vårt aller beste for å legge til rette for bra og framtidsrettet byutvikling, og vi har etter mitt skjønn bygget opp et kompetent miljø med veldig dyktige folk. Nå er det andre som skal ta over min jobb, og det går helt fint det.

– Du har jobbet under to forskjellige politiske regimer. Hvordan har det vært?

– Det er riktig at det har vært to retninger rent politisk, men vi har hele veien kommet med det vi mener er de beste løsningene i et bredt samfunnsperspektiv. Hvordan politikken forholder seg til det vi legger fram er jo deres privilegium og deres prioriteringer.

Gater og torg

– Har du noe ugjort når du nå går videre?

– Ja, det er klart det, men byutvikling tar jo også tid, da.

Jessheim om 10 år

– Hvordan ser Jessheim ut om 10 år?

– Jeg håper vi da ser et Jessheim som har vært gjennom en bymessig utvikling som gavner et mangfoldig næringsliv og innbyggere. Og jeg håper gater, torg og åpne plasser har fått god oppmerksomhet. Disse offentlige rommene er arenaer for byliv og møteplasser for folk, enten det er mennesker i forbifarten eller det er planlagte arrangementer. Gater, torg og parker er grunnstrukturen i all byutvikling, og de offentlige rommene skal ligge der inn i evigheten og er utslagsgivende for god byutvikling, sier Vebostad.

– Hva har du lært fra tiden i Ullensaker?

– Ullensaker er vel ansett der ute. Vi har posisjonert oss godt i nettverket av regionkommuner og regionale etater på et faglig nivå. Selv har jeg lært mye om drivkrefter i kommuner som driver med byutvikling.

– Og veien fram mot fratredelse?

– Det blir jobbing som vanlig for min del.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.