Connect with us

Folk

Idrettspresidenten lærte av Ullensaker

Avatar

Published

on

Det var en lydhør idrettspresident Zaineb Al-Samarai samt en delegasjon fra Viken idrettskrets som tok turen til Jessheim for å lære mer om hvordan Ullensaker inkluderer barn og unge i idretten. 

Barne- og ungdomstiltaket (faddertiltaket) i Ullensaker har eksistert i nesten 20 år, og langt på vei de fleste ser til Ullensaker når det kommer til metodikk for å legge til rette for at barn og unge skal få ta del i organisert idrett. Ullensaker er en foregangskommune på feltet.

På hovedbildet ser vi varaordfører Børre Lien Hansen, ordfører Ståle Lien Hansen, daglig leder i idrettsrådet Haakon Fjone, idrettspresident Zaineb Al-Samarai og leder av anleggsgruppa i idrettsrådet Ole Øystein Johansen.

Fulgt med

Det visste idrettspresident Zaineb Al-Samarai, som ga uttrykk for at hun av flere årsaker har fulgt med på utviklingen i Ullensaker.

En årsak er ungdomsmiljøer som er utagerende i en vekstkommune som vår, men den viktigste årsaken er hvordan Ullensaker har innrettet seg for å rekruttere til idretten samt legge til rette for at barn og unge i familier med dårlig økonomi kan få en mulighet til å delta i organisert idrett.

FULGT MED: Jeg har fulgt med på utviklingen i Ullensaker, sa idrettspresident Zaineb Al-Samarai, som onsdag var på besøk for å lære mer om hvordan barn og unge gis mulighet til å drive med organisert idrett gjennom barne- og ungdomstiltaket i kommunen. 

Mindre ulikhet

– Barne- og ungdomstiltaket bidrar til mindre ulikhet, bedre helse, mindre ekskludering, bedre integrering og tilhørighet, sa Ulf Johansson om verdier og gevinsten av å bidra til at barn og unge ikke faller utenfor organisert idrett i Ullensaker.

– En av fem barn og unge i Ullensaker er ikke med i organisert idrett fordi familien ikke har råd, sa Johansson.

Leste du denne om idrettsrådets nye daglige leder på heltid?:

Her er idrettsrådets daglige leder

Spleis

Les mer om faddertiltaket og en pågående spleis ved å TRYKKE HER. Så langt er 55.000 kroner samlet inn til faddertiltaket gjennom spleisen.

– For meg er det fint å komme til Ullensaker for å lære mer om hvordan dere gjør det her. Vi er avhengige av å vise til konkrete tiltak når vi formidler behovene videre til styrende politikere nasjonalt og lokalt, sa idrettspresidenten om det idrettsrådet la fram.

LYDHØR: Det var en lydhør idrettspresident som satte av onsdag formiddag til å lytte til leder av Ullensaker idrettsråd Iren Antonsen og resten av dem som legger ned en innsats for barn og unge i idrettsøyemed i Ullensaker. 

Beste verktøyet

– Idretten kan være ekstremt forebyggende, og idretten er blant de viktigste verktøyene vi har når det kommer til integrering og det å unngå ekskludering, sa Al-Samarai.

Ullensaker idrettsråd har i mange år vært en særdeles viktig høringsinstans for det politiske og administrative Ullensaker, og ordfører Ståle Lien Hansen sier de som folkevalgte er avhengige av god dialog med dem som har god oversikt over det som rører seg i idrettsmiljøene – for ikke å si alle miljøer i kommunen vår.

Fakta faddertiltaket

  • Faddertiltaket ble startet som et prosjekt 4. januar 2004.
  • Tiltaket har gjennom de årene det har vært i drift bevist at det er et absolutt behov for et slikt tiltak.
  • Det har en stor betydning for barn og unge i dagens samfunn, og vil også få stor betydning for barn og unge i Ullensaker i fremtiden.
  • Målet for tiltaket er å rekruttere barn og ungdom til idrettslig aktivitet gjennom tilrettelegging, åpne for nye aktiviteter og beholde de aktive i idrettslagene gjennom ungdomstida og inn i de voksnes rekker.
  • Tiltaket bistår barn og familier som av ulike årsaker ikke kan delta i idrettslig aktivitet.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.