Connect with us

Byutvikling

En tydeligere næringsarena

Avatar

Published

on

Remy Skogstrand og Innovasjon Gardermoen har jobbet mye med synlighet i 2023. Det ser de på som en fordel når de skal jobbe videre for næringslivet i 2024.

Innovasjon Gardermoen er en medlemsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i regionen og økt verdiskaping i medlemsbedriftene i Gardermoregionen, som geografisk er de seks kommunene Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum, Nes og Hurdal.

180 medlemmer

Innovasjon Gardermoen består av 180 medlemmer fra næringslivet – der kommunene i Gardermoregionen også er medlemmer – og mandatet er å bidra til nettverksbygging blant næringsaktører i Gardermoregionen for å skape arenaer og møteplasser både lokalt og regionalt.

– Vi vil at næringsaktører i Gardermoregionen skal vite om hverandre og at de skal handle av hverandre, for å si det litt forenklet, sier Skogstrand til Jessheimpuls.

Møteplass

– Og der er blant annet Gardermokonferansen blitt en tydelig og viktig arena?

– Den har virkelig begynt å sette seg som nettopp en møteplass der næringslivet i denne regionen treffes. Og det er tydelig at interessen er stor. I 2022 var det 140 påmeldte, og i 2023 ar det 217 påmeldte fra næringslivet.

Konferansen tar opp viktige temaer som berører utviklingen i regionen og områdene rundt. Den henvender seg til brede interessegrupper i samfunnet, og deltakerne er representert fra mange miljøer; næringslivet, kommuner, fylker, forskningsmiljøer, skoler og interesseorganisasjoner.

Gardermokonferansen skal gi impulser til nytenkning og nyskapning og invitere til debatt om sentrale nærings- og samfunnsspørsmål.

– Det er også vårt inntrykk at Gardermokonferansen er blitt en viktig arena for næringslivet, sier Skogstrand.

Kontaktledd

Innovasjon Gardermoen har også en funksjon når det kommer til å være “følehorn” og bindeledd inn mot regionale og sentrale premissgivere.

Ett konkret eksempel er dialog med utdanningsinstitusjoner som snuser på vår region med tanke på å etablere seg her i en eller annen form.

– Hos Høyskolen i Kristiania sier de at Gardermoen er en framtids-hub for nasjonalt kompetansebehov, og det sier en god del om hvor attraktiv denne regionen er, sier Skogrand, som har hatt konkrete samtaler med denne høyskolen om mulig etablering i vårt nedslagsfelt.

– Hvis vi får på plass noe, så vil mer komme til, sier Skogstrand med overbevisning.

Ordfører Ståle Lien Hansen har tidligere sagt noe av det samme i et intervju med Jessheimpuls.

Les intervjuet her:

Peker ut kursen for 2024

Framsnakking

Remy Skogrand i Innovasjon Gardermoen er i prinsippet – og i praksis – en talsmann som skal snakke varmt om vår region, noe han gjør med den største glede.

– Hvordan vil du beskrive Gardermoregionen?

Gardermoregionen er mulighetenes region og broen mellom Norge og av verden – vi er et av området i Norge hvor det er forventet mest vekst i både innbyggertall og næring hvor vi og andre jobber hver dag med å tiltrekke oss spennende næringsliv.

Dessuten tilbyr Gardermoregionenet jordnært arbeidsmiljø hvor man fortsatt har mye av den gamle arbeidskulturen fra gammelt av, samtidig som vi er en vekstregion som tar med seg mye nytt inn i det tradisjonelle – noe som gjør det til en atraktiv region for både arbeidtakere og nyetableringer.

– Potensial

– I tillegg har vi et utrolig potensialei turisme og reiselivet. Alt fra turområder i ravinedaler, severdigheter og opplevelser som kan være med på at Gardermoregionen ikke bare er en destinasjon man drar gjennom eller mellomlander med fly, men blir noen dager ekstra i fremtiden.

– Hva er viktig når du er ute og representerer Gardermoregionen?

– Det er viktig at vi snakker samme språk om byen Jessheim og regionen. Det handler om å bygge kultur, og det handler om å snakke sammen slik at vi ikke banker på de samme dørene. Mye handler om å spille på lag. Det gjør oss sterkere som region.

– Og jeg merker at store aktører begynner å henvende seg til oss nå. Det tar jeg som et signal om at både Innovasjon Gardermoen og regionen er mer på radaren til større selskaper. Det er rett og slett mer oppmerksomhet.

Bygger videre

– Hva ligger foran dere i 2024?

– Mer av det samme. Vi bygger videre på det vi har gjort fram til nå, men jeg tror vi i større grad kan benytte oss av den synligheten vi har fått.

Løpet for de neste fire årene er i ferd med å legges, og mye av jobben blir å skape møteplasser og aktiviteter som gjør at medlemmene i Innovasjon Gardermoen kan treffes. En person til er på vi inn på laget, og det er det virkelig behov for, ifølge Skogstrand.

– Vi nådde et smertepunkt da vi hadde 40 prosent økning i aktiviteter i 2023, så det skal bli godt å få på plass en person til. Aktiviteter avler alt annet av det vi skal gjøre, så vi er på et bra spor, avslutter han.

Innovasjon Gardermoen skal:

  • Ivareta og utvikle næringslivet i regionen gjennom å være en ideskapende, initiativtakende og koordinerende organisasjon.
  • Vi skal være et kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet i regionen, og fremme næringsinteressen og samarbeidet mellom næringsliv og det offentlige.
  • Vi skal være den foretrukne overbyggingen for næringslivet i regionen.
  • Vi skal gi råd og bistå for å styrke næringslivet, enten det dreier seg om eksisterende bedrifter eller nyetableringer.
  • Vi kan være sekretariat for næringsforeninger etc. og fasilitere interessefora.
  • Vi skal være proaktive innen regionale, nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter.
  • Vi skal skape arenaer for nettverksbygging og kompetanseheving.
  • Vi skal jobbe for utvikling fra nettverk til innovasjonsmiljøer som næringshager og klynger.
  • Vi skal være tett på våre medlemsbedrifter, for å bidra til å oppfylle medlemmenes ønsker.
  • Vi skal være den naturlige samarbeidspartneren for det offentlig i strategisk og operativt næringsarbeid i regionen

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.