Kontakt oss

Byutvikling

Klokkene ringer for skoleløpet?

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Det eneste nye momentet i diskusjonen om framtidig løp for utbygginger av skolekapasiteten på Jessheim var hvor tydelige administrasjonen var i sitt budskap til lokalpolitikerne: de trenger politiske avgjørelser.

Ullensaker står overfor milliardinvesteringer i skolekapasitet og bygging av skoler i årene som kommer, og det begynner virkelig å haste hvis man skal komme i kapp behovet som over år har meldt seg – og som om få år vil være helt prekære i området Jessheim.

Tydelighet

Og det var en sjelden tydelig kommunaldirektør Erlend Eggum som innledet heldagsmøte på rådhuset – et møte der alle spørsmål skulle på bordet og gode svar skulle bli gitt til både nye og gamle folkevalgte i denne saken.

Spørsmålene var mange – noe som kanskje ikke var så rart da politikerne gikk veldig i detalj i flere av sine spørsmål – men det kanskje viktigste med møtet på rådhuset tirsdag var det klare ønsket fra administrasjonen om å få politiske bestillinger og vedtak på bordet.

HVOR MØTES DE?: Hvor møtes administrasjonen i Ullensaker kommune – her ved Yngve Rønning og Erlend Eggum – og politikken (her representert ved ordfører Ståle Lien Hansen) i Ullensaker når det kommer til veien videre for å møte utfordringene med skolekapasitet i området Jessheim? Det er en viss avstand ved inngangen til 2024.

Haster

Løpet som er utredet – altså å gjøre noe med  Nordby ungdomsskole, finne tomt og bygge ny ungdomsskole og så gå videre med å gjøre om Allergot til barneskole – begynner å haste fordi kapasiteten på Nordby er sprengt samt at det nærmer seg fullt på Døli i 2026.

Og den strategien som er jobbet fram i behovsplanen kan ryke hvis det ikke blir satt i gang snart. Det er i klartekst det som ble sagt fra administrasjonen, uten at politikken i nevneverdig grad ser ut til å la seg stresse av akkurat den biten.

VARSELLAMPER: Kapasiteten ved de forskjellige skolene er sprengt – eller vil bli sprengt om få år – i området Jessheim. Vi trenger politiske bestillinger i form av vedtak, er det tydelige signalet fra administrasjonen i Ullensaker kommune.

Skogmo glipper

Administrasjonen har pekt på et tomtealternativ de mener er det beste for ny ungdomsskole, og det er en kommunal tomt rett sør for dagens Skogmo skole.

Arbeiderpartiet var innstilt på å vedta denne tomten før jul (trolig med støtte fra de andre rødgrønne), men saken ble utsatt i påvente av gårsdagens møte.

Kom man noe nærmere å enes om skoletomt i det politiske miljøet, uten at det var lagt opp til politisk debatt under tirsdagens møte?

NØKKELPUNKTER: Dette må på plass i form av politiske vedtak i løpet av nær framtid, er bønnen og det tydelige signalet fra administrasjonen. 

Uenige

Det synes ikke å være tilfelle.

Flere tok til orde for å se på tomtealternativ lenger øst for alternativet ved Skogmo skole, noe som da vil bety at Ullensaker kommune må kjøpe arealer.

Dette kommer som en politisk sak om ganske kort tid, men det er i hvert fall ingen tvil om at politikken og administrasjonen ikke er enige om hva som er det beste tomtealternativet.

Les mer om tomten her:

Har landet på tomt for ny skole

Handlekraften avtar?

De borgerlige partiene gikk til valg på blant annet å utvise handlekraft og fortgang i saker og prosesser som mer eller mindre er gjennomarbeidet.

Denne saken – eller sakene om Nordby ungdomsskoles videre skjebne samt tomt til ny ungdomsskole – er holdt igjen av de partiene som styrer nå. Vi skal ikke si at det bryter totalt med det som er sagt, men det er forståelig at det blir stilt spørsmål ved at såpass gjennomarbeidet materie holdes igjen på oppløpet rett før jul?

Arbeidepartiet stilte spørsmål ved dette i desember, og undertegnede kunne ikke registrere nye tungtveiende argumenter i gårsdagens møte sammenlignet med status i desember 2023, med forbehold om å ha gått glipp av noe vesentlig underveis i møtet tirsdag.

Leste du denne?

Bekymringer fra politisk “veikryss”

Kommer sak

Ordfører Ståle Lien Hansen varslet politisk sak i løpet av den nærmeste måneden, og det skal bli interessant å se hvilke momenter som er kommet til i denne saken – eller disse sakene – ved neste korsvei.

Ventetiden – og flere utredninger – kan koste både penger og tid. Og kanskje skal konsulenter jobbe videre med momenter i denne komplekse materien? Konsulentbruk skal jo også kuttes i, har de borgerlige garantert for i sitt forslag til budsjett.

Det er med andre ord både store og små komponenter som er interessante i sakene som skal definere skolekapasiteten til Ullensaker i årene som kommer.

Avstand

Ikke minst det faktum at administrasjonen og politikken ser ut til å stå et godt stykke fra hverandre akkurat nå.

Så får vi se hva det politiske håndverket bringer av løsninger når politikerne igjen skal få disse sakene på sitt bord.

Som administrasjonen uttrykte det tirsdag:

Det skulle egentlig vært bygget i går, og Ullensaker er på hælene for å møte behovet for skoleplasser – og veien til vedtak har vært lang i denne prosessen.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.