Connect with us

Abonnenter

Etablerer Studiesenteret Jessheim?

Avatar

Published

on

Et forprosjekt skal legge til rette for å etablere et studiesenter på Jessheim fordi Øvre Romerike mangler utdanningstilbud for høyere utdanning.

En politisk bestilling resulterer nå i et såkalt forprosjekt for å kunne ta en beslutning om man går for gjennomføring eller ikke. Formannskapet vedtar trolig å gå for realisering av et forprosjekt denne uka.

Forprosjektet finansieres av midler fra Gardermoen Vekst, som er et samarbeid mellom Nannestad og Ullensaker kommuner.

Mandatet til Gardermoen Vekst er å bidra til å utvikle 300 nye arbeidsplasser i løpet av tre år, hvorav 150 krever høyere utdanning.

Vi mistet som kjent Oslo Met til Jessheim i det som på rådhuset ble omtalt som en skinnprosess der Ullensaker aldri var et reelt alternativ.

Jessheimpuls skrev dette om avgjørelsen da Oslo Met glapp for Jessheim i mai 2022:

Spikeren i kista for OsloMet til Jessheim

Utfordringen

En av utfordringene til Ullensaker – og Øvre Romerike – er at vår region trenger flere utdanningstilbud, heter det i saksgrunnlaget som formannskapet får på sitt bord kommende uke. Dette er også grunnen til at Ullensaker nå går aktivt inn for å se på mulighetene for å etablere et studiesenter.

“Regionen mangler utdanningstilbud utover videregående skole. Tilbud innen høyere utdanning er viktig for vekst i næringslivet, behov for å utvikle kompetansen blant arbeidstakerne, og for at regionen skal holde tritt med utdanningsnivået i de andre regionene i kommende Akershus fylke.”

Ullensaker har som nevnt jobbet for å tiltrekke seg utdanningsinstitusjoner, men ikke kommet helt i mål. Tanken er at etableringen av et studiesenter kan bidra til at også flere utdanningsinstitusjoner ser mulighetene og behovene som per i dag er udekket i regionen.

Behovet

Hva ser man så for seg at Studiesenteret Jessheim kan bestå av, og hvilke institusjoner er tenkt inn i lokalene hvis realisering blir vedtatt på et tidspunkt?

Dette står skrevet i arbeidsdokumentet:

Lokaler i sentrum av Jessheim blir et viktig premiss på grunn av kollektivtibudet  og nærhet til servicetilbud for øvrig.

Grove foreløpige anslag tilsier lokaler på cirka 800 kvadratmeter til en pris på anslagsvis 2.500 kroner kvadratmeteren.

Innholdet er tenkt å bli tre klasserom, resepsjon, fellesareal, toaletter, rom for autorisasjonstester, grupperom.

Inkludert strøm og renhold, vil utgiftene til lokaler kunne bli 3 millioner kroner i året. Da er ikke utgifter til kantine – noe som ofte er et krav fra høyskoler/universiteter – tatt med.

Innhold

 • Senter for etter- og videreutdanning
 • Enkeltfag/emner ev. årsstudium i regi av Universiteter/Høgskoler
 • Kurs for grupper f.eks bedrifter
 • Autorisasjonskurs
 • Opplæring i bruk av ny teknologi f.eks innen helsesektoren

Grunnleggende premisser:

 • Studiesenteret skal inneholde både offentlige og private tilbydere av utdanning
 • Studiesenteret skal være foretrukket lokasjon for kommunale utdanningsbehov
 • Studiesenteret er til for å tilby høyere utdanning, men kan av økonomiske årsaker, 
også leie ut til andre kurs og drive utleie av møterom.
 • Studiesenteret skal være behovstyrt. Dvs. at lokale/regionale utdanningsbehov er 
førende, ikke nødvendigvis en optimalisering av inntektene.
 • Studiesenteret etableres i lokaler hvor det er mulig å utvide virksomheten.
 • Mål om å fase ut kommunale tilskudd på sikt.

Målgruppe (studenter)

 • Studenter som kombinerer arbeid og studier
 • Regionalt bosatte studenter som ønsker å ta deler av sin grad på Jessheim
 • Studenter som ønsker å møte på samlingsbaserte utdanningstilbud på Jessheim
 • Grupper som ellers ikke ville tatt utdanning
 • Arbeidstakere som har utdanning i arbeidstiden (offentlig og privat)

Målgruppe (utdanningstilbyder)

 • Private høyskole og fagskoletilbydere
 • Private kurstilbydere
 • Universiteter/Høyskoler som i dag ikke er etablerte på Østlandet
 • Bransjeforeninger o.l.
 • Kommunene i regionen
 • Bedrifter som for eksempel har fått såkalte BIO-midler (midler til bedriftsintern opplæring) fra fylket

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.