Kontakt oss

Abonnenter

Første kulvert er ferdig bygget

Avatar

Publisert

Den første av fire underganger langs Ole Korslunds vei er ferdig. Skibrua begynner også å ta form. Jessheimpuls har flydd drone i området. 

Entreprenøren meldte tidligere i mars at den første kulverten har blitt åpnet. Dermed blir turstien lagt om.

Stien som begynner i enden av Stensvegen fører direkte til den nye kulverten og knyttes til de eksisterende stiene sør av anleggsområdet.

Se fersk dronevideo fra søndag 19. mars her:

Historien i telegramversjon:

  • Omkjøringsveien har vært en ønsket, men samtidig omdiskutert veg i kommunen gjennom flere år.
  • Den har vært i kommunens planer helt siden 1990-tallet.
  • Veien er ment å avlaste dagens trafikk gjennom østre del av Jessheim sentrum.
  • I herredsstyrets behandling av byplan i juni 2006, ber herredsstyret rådmannen om å komme med en egen sak for realisering av prosjektet.
  • Veien ble ferdig regulert i 2019

Slik blir påkoblingen ved Jessheim sør:

Slik kobler omkjøringsveien seg på Jessheim

Turbulent

Få saker – det må i så fall være den nye E16 – har skapt så mye engasjement som denne omkjøringsveien med de planlagte boligene i området Jessheim sør-øst.

Nå er byggingen av veien i gang, og åpning er som sagt fastsatt til juni 2024.

Styringsgruppen for gjennomføringen av prosjektet består av tre representanter fra kommunen og en representant fra hver av utbyggerne JM Norge AS, Hellvik Hus Romerike Eiendomsutvikling AS og Bakkegruppen AS.

Utbyggerne betaler

Utbyggerne skal bekoste veg og gangveger, mens kommunen bekoster overføringsledninger for vann og avløp.

Det er arbeidsfellesskapet Anlegg Øst Entreprenør AS og Gjermundshaug Anlegg AS som vinner.

Verdien av kontrakten er satt til cirka 389 millioner kroner.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.