Kontakt oss

Abonnenter

Går i dialog om gatetorg

Avatar

Publisert

Formannskapet vedtok tirsdag ettermiddag at Ullensaker kommune går i forhandlinger om å la Stor-Oslo Eiendom betale seg ut av utformingen av gatetorget på toppen av Gotaasalleen. 

Dette handler ikke om at utbygger vil stikke av fra ansvaret, er beskjeden fra politikken.

– Det er noen som framstiller dette som at utbygger skal løpe fra ansvaret sitt, og det er overhodet ikke tilfelle, var beskjeden fra varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud (Sp) da saken ble debattert i formannskapet tirsdag ettermiddag.

Forkludret tempoet

Saken er i korte trekk at boligprosjektet Gotaasalleen er i ferd med å avsluttes om kort tid, og entreprenørene på prosjektet er snart i ferd med å rigge seg ned og forlate byggeplassen. I et brev til Ullensaker kommune skriver Stor-Oslo Eiendom følgende:

“Med bakgrunn i den tidkrevende prosessen som har vært siden første igangsettingssøknad for vei- og gatetun ble sendt i 2021 – og status per dags dato hvor det er forventet en politisk behandling av søknaden i januar 2023 – mener vi det er grunnlag for i henhold til utbyggingsavtalen å reforhandle avtalen.”

– Det er vi som har “forkludret” framdriften for gatetunet ved at vi vedtok at det skal gatevarme inn på dette området, noe vi gjorde for å få et torg med bedre kvaliteter enn opprinnelige planer, sa Stokstad Oserud, som går for at kommunen skal gå i forhandlinger med utbyggeren om en utkjøpsavtale.

Få med alt

– Den må være så god at vi ikke sitter igjen med Svarte-Per i denne saken, og vi må legge det opp slik at når det er snorklipp for ferdig Ole Korslunds vei i 2024, så går gravemaskinen i gang i Gotaasalleen, sa varaordfører.

Han fikk unisont medhold – fra begge sider av bordet – i sitt forslag til vedtak, også i det at den avtalen som skal forhandles fram med Stor-Oslo Eiendom må være så god og fremoverlent at Ullensaker kommune ikke sitter igjen med en regning som ikke er forventet den dagen torget i Gotaasalleen står ferdig.

– Alle kostnader må med, sa Høyres Willy Kvilten.

– Vi må sørge for en god avtale for alle parter, og så må vi ha et oppdatert kostnadsoverslag for hva fjernvarme vil koste når arbeidet med torget skal i gang i 2024, sa Fremskrittspartiets Ståle Lien Hansen.

Et viktig punkt i forhandlingene blir hva som er et godt nok beløp for Stor-Oslo Eiendom å betale, sett med Ullensaker-øyne.

Utfordringen

Det blir trolig utfordrende aspekter i forhandlingene, noe det også gis uttrykk for i saksgrunnlaget:

“Hva som er god nok kvalitet på torget er subjektivt, og erfaringsmessig er det delte meninger om torget hos ulike aktørene i kommunen. Dette vil være et utfordrende aspekt i forhandlingene, om vi skal sikre en sum som gjør at kommunen kan få etablert et torg som flertallet anser å ha en akseptabel kvalitet. Blir summen for lav risikerer kommunen å måtte dekke overskytende kostnader selv for å innfri forventningene. Imidlertid vil kommunen få bedre kontroll på kvaliteten og dermed også fremtidige vedlikeholdskostnader, om vi står for byggingen selv.”

Det er ventet at forhandlingene tar til relativt raskt.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.