Kontakt oss

Abonnenter

Godt år for kommunekronene

Avatar

Publisert

Ullensaker kommune melder om gode tall for året som gikk. Dette skyldes først og fremst høyere inntekter enn budsjettert, men penger til å putte på sparegrisen ble det like fullt.

Regnskapet for 2022 viser et netto driftsresultat på ca 190 millioner kroner. Dette gjør at kommunen kan avsette i underkant av 188 millioner kroner til disposisjonsfond, meldes det om på kommunens hjemmeside.

God margin

Disposisjonsfondet tilsvarer dermed 12,9 % av inntektene og det kommunale målet om 10 % på disposisjonsfond er oppnådd med god margin i 2022. Disposisjonsfond er kommunens midler som er avsatt for å håndtere uforutsette utgifter.Når kommunens mål på disposisjonsfond er oppnådd gir dette muligheter for å bruke mer midler som egenkapital i kommunens fremtidige investeringer i skoler, barnehager og på helseområdet.

Høyere enn antatt

  • Skatteinntektene for kommunen ble 62 millioner kroner høyere enn budsjettert. Av dette ble november måned i underkant av 59 millioner kroner bedre enn budsjettert.
  • Rammetilskudd fra staten ble 73 millioner kroner høyere enn budsjettert. Av dette fikk kommunen kompensasjon for korona og skjønnsmidler på til sammen 53,4 millioner kroner i desember 2022.
  • Budsjettområdene skole og barnehage, teknisk idrett og kultur og formannskapet har samlet hatt et mindreforbruk på 62 millioner kroner

Denne tabellen viser regnskapstall og budsjett for hovedutvalgsområdene i kommunen:

Tabellen som viser regnskapstall og budsjett for hovedutvalgsområdene i kommunen:

Tabell hovedutvalgsområdene i kommunen

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.