Kontakt oss

Byutvikling

Grønne planer for blått vann

Avatar

Publisert

Eirik Ballestad og Miljøpartiet slår et slag for grønn bruk av overvann i Ullensaker. Mye er allerede på plass eller på gang.

Det risler og sildrer i renseparken ved Nordbytjernet. Der blir overvann fra Jessheim sentrum til rent vann før det renner ut i Nordbytjernet, noe Joachim Kvernberg kunne bekrefte i et elveprosjekt da han gikk på videregående skole for det som begynner å bli noen år siden. Kvernberg er i dag medisinstudent i Danmark.

FORSKNING: Joachim Kvernberg kunne konkludere med renere vann etter at overvann fra Jessheim hadde vært gjennom naturlig renseanlegg ved Nordbytjernet. Det er mer av dette MDG ønsker.

Bevissthet

Det var i denne ukens kommunestyremøte at Ballestad tok til orde for at overvannshåndteringen i Ullensaker kan brukes til både nyttige, estetiske og miljøvennlige formål.

– Vann, urban natur, landskapsarkitektur og byplanleggingen kan nyte godt av grønn tankegang for hvordan vi håndterer overvann, sier Ballestad.

I kommuneplanen for 2015 til 2030 står det at “overvannshåndtering skal planlegges slik at det kan inngå som et bruks- og trivselselement i utearealer, og at overvann bør bidra til å sikre biologisk mangfold.

Estetisk nytte

ESTETIKK: Et eksempel på hvordan overvann kan bidra estetisk i en by. Det er denne bevisstheten Miljøpartiets Eirik Ballestad løfter fram med sitt innspill. Skjermdump Rambøll

– Såkalt blågrønn struktur jobber med naturen heller enn mot den. Og all den tid vi planlegger parker og grøntområder på Jessheim og i Ullensaker, så kan det jobbes inn at disse parkene tar unna overvann på en naturlig måte og dermed hindre flom i bygatene våre, sier Ballestad, som er klar over at en del er gjort når det kommer til fysisk tilrettelegging for blant annet overvann på Jessheim.

Det styres som nevnt ut i renseparken ved Nordbytjernet, med dokumentert effekt til det bedre – blant annet ved elevprosjekter ved Jessheim videregående skole i sin tid.

– Men det er ikke bare problemløsing vi ser for oss. God blågrønn struktur for også økt verdi i form av finere nabolag, vakre naturområder og parker.

– Alle vinner

– I bebygde områder må overvann tas hånd om på en kontrollert måte. Harde flater som tak, veier og plasser gir raskere avrenning og større flommer enn avrenning fra naturlig terreng, og med fokus på blågrønn faktor så får vi et miljøvennlig Kinderegg, sier Ballestad:

  • Utbyggere får mulighet til å bidra til grønn overvannshåndtering i kommunen
  • Vi får flere grønne flater, noe mange ønsker seg
  • Bygninger og tilstøtende arealer vil få et arkitektonisk løft

Et enstemmig kommunestyre vedtok at administrasjonen utreder innføring av blågrønn struktur og blågrønn faktor i relevante planer, og at kommunestyret får en sak på dette.

– Innspillet er godt, og vi har allerede snakket om at Ullensaker bør være offensive i vårt arbeid med blågrønn faktor. Når det gjelder blå-grønne strukturer og overvannshåndtering, så er dette helt sentrale temaer i vårt løpende strategi- og planarbeid, sier plansjef Åge Vebostad til Jessheimpuls.

– Og noe er allerede på plass i reviderte planer, legger plansjefen til.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.