Connect with us

Abonnenter

Har landet på tomt for ny skole

Avatar

Published

on

Jakten på tomt til ny ungdomsskole i nærheten av Jessheim sentrum kan være over. Administrasjonen peker på en konkret tomt i saken som når politikerne neste uke.

Det er en tomt rett sør for dagens Skogmo skole som i utredningen – og jakten på mulige tomter som er egnet – peker seg ut som den mest anvendelige tomten.

Administrasjonen har etter pålegg fra politikerne om å finne en sentrumsnær tomt for å bygge en ny 6-parallell ungdomsskole på Jessheim.

Basert på politiske vedtak i mai og juni i år, er det aksen Jessheim – Algarheim som har vært gjenstand for jakten på egnet tomt.

16 alternativer

Det er i alt 12 alternativer – i tillegg til interesse fra fire grunneiere som har kontaktet Ullensaker kommune – som er funnet og vurdert.

Tomten rett sør for Skogmo skole er den som peker seg ut som det beste alternativet, mener administrasjonen, som må sies å være veldig tydelig i ordlyden:

“Tomtealternativet scorer overlegent bedre enn samtlige andre alternativer, og det vil være vanskelig for andre alternativer å konkurrere med Skogmo sør. Det anbefales derfor at det arbeides videre med alternativ 7, Skogmo sør, uten at det arbeides videre med øvrige alternativer.”

Sambruk

I saksgrunnlaget står følgende skrevet:

  • Det må påregnes at Skogmo skole ikke ønsker å «avgi tomteareal» til en ny ungdomsskole
  • For å kompensere for den ulempen Skogmo skole vil oppleve er det viktig å se på Skogmo skoles uteområde når det planlegges for ny ungdomsskole
  • Skolenes uteområder må ses i sammenheng, slik at skolene får godt tilpassede og differensierte utearealer
  • I tillegg må det ses på muligheten for å videreføre fotballbanen som er lokalisert på Skogmo sør
  • Forutsatt at det etableres en ny ungdomsskole her, er det rimelig å anta at Skogmo skole vil ha utbytte av idrettshallen som skal etableres sammen med ungdomsskolen
  • I tillegg kan det ses på muligheter for sambruk av parkering og eventuelt nærmiljøsenterfasiliteter

“Sammenlignet med øvrige tomtealternativer kan det forventes 1 år kortere saksbehandlingstid på Skogmo sør. Noe som igjen innebærer at ny ungdomsskole på Skogmo sør kan stå ferdig tidligere, anslagsvis sommeren 2028, i stedet for sommeren 2029. Noe som igjen kan slå positivt ut på løsningsalternativer og kostnader knyttet til midlertidig skoleløsninger. Prosjektet kommer tilbake med egen politisk sak for midlertidig skoleløsning.”

Hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur behandler saken neste uke, og det er kommunestyret som fatter det endelige vedtaket.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.