Kontakt oss

Abonnenter

Utdanningsinstitusjoner har tatt kontakt

Avatar

Publisert

Ullensaker og Gardermoregionen har et vakuum når det kommer til utdanningsinstitusjoner. Det hullet kan tettes raskere enn mange kanskje tror. Ullensaker har mottatt konkrete henvendelser. 

Under paneldebatten med overskriften “Utdanning, etterutdanning og fagskoler i Gardermoregionen” under Gardermokonferansen tirsdag formiddag, så ble tapet av Oslo Met til Lillestrøm – og det faktum at vi i Ullensaker (Øvre Romerike) mangler utdanningsinstitusjoner ut over videregående skole – diskutert.

Vakuum

– Vi må få studenter hit til oss, var ordfører Ståle Lien Hansen sin klokkeklare beskjed under paneldebatten, og han viste til et kart som viser at kommunene på Øvre befinner seg i nettopp et vakuum sammenlignet med regionene rundt oss.

Behovet for kompetanse – i alle fasetter i næringslivet – vil fortsette å øke i årene som kommer, bekreftet Eirik Hågensen fra Fagskolen Viken og Vegard Einan fra NHO. De to deltok i paneldebatten sammen med Ullensakers ordfører og direktør ved Oslo Lufthavn Gardermoen Dorothy Billett.

VAKUUM: Dette er en foilene som ble vist under den sekvensen av Gardermokonferansen som tok for seg behovet for utdanningsinstitusjoner i vår region. Det grå feltet er vakuumet som ordfører Ståle Lien Hansen refererer til.

Trenger folk

Sistnevnte understreket at behovet for kompetanse ved hovedflyplassen vil bli stort i årene som kommer, mye på grunn av at mange som jobber der kommer til å bli pensjonister i løpet av overskuelig framtid.

– I tillegg vokser nå næringsparken nord for Jessheim, så det er klart at det blir arbeidsplasser å fylle i framtiden, og da må vi få utdanningsinstitusjoner hit – og det kommer vi til å få, sa Lien Hansen da han ble utfordret på om Ullensaker – eller Gardermoregionen om du vil – kommer til å få på plass fagutdanning eller høyskole i framtiden.

Skal i møter

– Ordføreren var klar og tydelig på at dette får vi til her oppe?

– Vi bygger nå videre på Oslo Met-prosessen, men nå setter vi oss bak rattet sjøl, sier ordføreren til Jessheimpuls dagen etter at formannskapet enstemmig vedtok å gå for et forprosjekt som skal se på muligheten for å etablere et utdanningssenter i kommunal regi her i Ullensaker.

100.000 er bevilget gjennom Gardermoen Vekst, og helt konkret er tanken å få til et senter som kan tilby utdanningsinstitusjoner rom lokalt hos oss.

– Vi signaliserer nå ut at vi setter fart på dette, og vi har allerede konkrete henvendelser fra utdanningsinstitusjoner som vil komme i møte med oss for å bli bedre kjent med forholdene her oppe, sier Lien Hansen.

Helt konkret er det Fagskolen Viken som har booket møte, og det samme har Høyskolen Kristiania ønske om. Fagskolen Innlandet er også nevnt som en aktør som har vist interesse.

Meldt behov i framtiden er innenfor bransjene bygg og anleggsteknikk, elektro og datateknologi, logistikk, teknologi og industrifag, salg, service og reiseliv, helse og skole.

Enstemmig vedtatt

Og i formannskapet ble det foreslått å jobbe videre med flere potensielle institusjoner, blant annet sykepleierutdanning – foreslått av Arbeiderpartiets Lars Fjærli Hjetland underveis i behandlingen av saken om å rulle i gang forprosjektet der etablering av studiesenter er målet.

– Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal få fylt dette vakuumet ved å få utdanningsinstitusjoner til å etablere seg i vår region. Vi er rett og slett nødt til å få etablert tilbud her oppe, understreker Lien Hansen.

Ballen ruller

Som også sier at ballen nå ruller, både i form av det vedtatte forprosjektet samt at Ullensaker kommune har fått konkrete henvendelser fra institusjoner som snuser på vår kommune og region.

– Bygge eller bruke eksisterende bygningsmasse i Ullensaker til etableringen, ordfører?

– Det er det vi må finne ut av med dette forprosjektet, men jeg ser ikke bort fra at aktører som har bygningsmasse – eller som skal bygge – kommer til å ta kontakt med oss. Døren til rådhuset er åpen den, avslutter Lien Hansen.

Les mer om hva et mulig studiesenter kan inneholde i denne saken:

Etablerer Studiesenteret Jessheim?

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.