Kontakt oss

Abonnenter

Informasjonsmøte om Nordby stasjon

Avatar

Publisert

Det er rett før arbeidet med ny undergang ved Nordby stasjon starter opp, og i kveld – tirsdag – inviteres det til informasjonsmøte om det forestående anleggsarbeidet.

Naboer og brukere av Nordbyveien inviteres til åpent informasjonsmøte om arbeidene og trafikkavviklingen i tiden som kommer.

Møtet avholdes 18.00 i kveld, tirsdag, i auditoriet på Nordby ungdomsskole.

Skisse presentert

Slik ser den ferske skissen av det som fra slutten av 2024 blir kulvert under jernbanen for gående og syklende. Gjennomkjøring for bil forsvinner permanent fra byggeperiodens start i månedsskiftet mars-april. Det er med andre ord ikke lagt opp til passasje for biler når nye Nordby planovergang står ferdig mot slutten av 2024.

Undergangen kommer 20 meter sør for dagens planovergang.

Nordby stasjon lenge toppet Bane Nor sin «verstingliste» over planoverganger. På landsbasis er det her flest uønskede og farlige hendelser blir registrert.

– Dette er et prioritert prosjekt, og det ble valgt entreprenør i april, sier prosjektleder Ronny Eirik Hansen og byggeleder Tom Ola Thorvaldsen fra Bane Nor.

VARSLER OPPSTART: Bane Nor går hvert øyeblikk  i gang med utbedring av Nordby stasjon på Jessheim.Her ser vi prosjektleder Ronny Eirik Hansen (t.h.) og byggeleder Tom Ola Thorvaldsen fra Bane Nor avbildet tidligere i år.

Stenger for trafikk

Når byggearbeidene kommer i gang, så vil det bli stengt for gjennomkjøring i dette området. Det blir med andre ord ingen gjennomkjøring langs Nordbyvegen fra byggeperioden og når undergangen står ferdig.

– Det blir også total togstand – med buss for tog mellom Lillestrøm og Jessheim – i tidsrommet 17. august til 22. august, varsler Bane Nors folk.

I det tidsrommet blir det foretatt noe grunnundersøkelser ved Jessheim stasjon, med tanke på å forlenge krysningsspor.

Overgang på sikt

Det er også varslet at det vil bli bygget en overgang ved Jessheim stasjon, men det er ikke sagt noe om tidspunkt for det.

– Reguleringsarbeidet for blant annet overgang pågår nå, sier Olav Nordli, kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor til Jessheimpuls.

VINNERUTKAST:  Slik så vinnerutkastet ut etter en arkitektkonkurranse om overgang ved Jessheim stasjon. Det er grunn til å tro at overgangen som bygges blir enklere enn dette. Men det lov å håpe på at den vil bidra visuelt i området når den står ferdig, selv om flere tviler på det. 

“En ny plattform er planlagt på østsiden av dagens sporområde, sammen med ei overgangsbru mellom plattformene på øst- og vestsiden. Tilgjengeligheten blir bedre for alle brukere – både togreisende og innbyggere får en planfri gangadkomst over sporene, og stasjonen vil oppfylle kravene for universell utforming.”

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.