Kontakt oss

Abonnenter

Her er kuttene i konsulentbruk

Avatar

Publisert

Administrasjonen legger nå fram sine forslag til kutt i bruk av konsulenter. Penger til kreative næringer, aktiviteter, festivaler og nærmiljøtiltak er blant det som forsvinner. 

Det skal kuttes 10 millioner i konsulentbruk i Ullensaker kommune i løpet av 2024. Dette i tillegg til generell nedbemanning tilsvarende 20 millioner kroner og kutt på 23 ansatte i SFO.

Det kan bli slutt på Musikkfest og annet kulturelt snadder i kommunal regi i årene som kommer. Kutt i konsulentbruk klipper bort faste programposter som har bidratt til liv i sentrum og møteplasser tidigere år.

Utekino – en av få kommunale programposter under Jessheimdagene – er også foreslått kuttet. 30.000 kroner skal spares inn når mange bekker små utgjør en stor konsulentpott.

Kutter mer

Kutt i bruk av konsulenter er omtalt som et generelt kutt, og den politiske saken som blir lagt fram i administrasjonsutvalget viser kommunedirektørens forslag til fordeling av kutt mellom sektorer og enheter.

I løpet av prosessen har det visst seg å ikke være tilstrekkelig å gjennomføre kutt i kostnader på forskjellige budsjettposter for å nå målet på 10 millioner kroner, så kommunedirektøren har supplert med kutt i andre kostnader for å nå måltallet.

Dette er de kuttene:

Kutt i sektorene

Dette er kuttene i de forskjellige sektorene, altså kuttene som foreslås fra administrasjonen:

Kuttet som foreslås for oppvekst er knyttet til at det er 20 færre barn i barnehagen i Balder Allé enn budsjettrammen tilsier. Det gir mulighet for færre ansettelser enn antatt og gir en økonomisk besparelse på 1,25 millioner kroner. Kuttet innen helse og sosial omsorg foreslås løst ved å fjerne midlene som tidligere er bevilget til utdanningsstillinger (PS 135/21) med 1 mill. kroner.

Forslaget til kutt innen teknisk, idrett og kultur utgjør totalt 4,405 mill. kroner som spesifisert i tabellen over. Bymiljø planlegge å redusere bruken av eksternt firma til innkreving av parkeringsinntekter.

Kommunale eiendommer foreslår å oppnå kostnadsreduksjonen ved å redusere kursbudsjettet med 0,2 millioner kroner og fjerne den planlagte styrkingen av vedlikeholdsbudsjettet med 0,7 millioner kroner.

Prosjektkontoret reduserer utredningsmidlene med 0,4 mill. kroner. Det vil da gjenstå 0,2 mill. kroner til utredning av kino, bibliotek og museum.

Kulturkutt

Etter det foreslåtte kuttet innen kultur gjenstår det midler til å gjennomføre global gathering, 17. mai feiring, julegrantenning og barns kulturdag. Lokal kulturuke og lysvandring kan gjennomføres uten budsjettmidlene som foreslås fjerne.

Det politiske miljøet skal behandle denne saken i ukene som kommer.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.