Kontakt oss

Abonnenter

Slik blir bankbygget i Gotaasalleen

Avatar

Publisert

Det er sendt ut nabovarsel om de planlagte arbeidene på det verneverdige bankbygget i Gotaasalleen. Det legges opp til servering og butikker i første etasje.

Det er Jessheim Arkitekter som har sendt ut nabovarsel, og der opplyses det om at “bankbygget” skal tilbakeføres til opprinnelig form og i tillegg tilpasses ny bruk.

Nå er bygget solgt til Trendy Næringseiendommer AS, og de sonderer nå rundt leietakere. Men det ser altså ut til at det legges opp til servering og butikk i første etasje.

Helt konkret så planlegges det bruksendring i første etasje, og skissene ser slik ut:

Utvendig

Utvendig meldes det om følgende arbeider:

  • Det planlegges utvendig trapp slik bygningen opprinnelig hadde da den ble bygget
  • Det planlegges løfteplattform (heis) i gavl mot sør, slik at bygningen tilpasses rullestolbrukere
  • Taket tillbakeføres til opprinnelig form, med valmtak mot sør

Føringene

Forventningene til Ullensaker kommune – vedtatt politisk i 2021 – er det som står i reguleringsplanen:

“Den originale delen av bankbygget tillates ikke revet, men skal bevares i helhet og detaljer, eventuelt tilbakeføres til opprinnelig preg. Interiør inngår ikke i bevaringen, og det tillates innvendige endringer for ny bruk av bygget. Det tillates endringer i fasade mot syd og vest. Videre tillates etablering av trapp, mindre inngangspartier med overbygg ol utenfor hensynssone/ linje bevaring. Alle søknader om utvendige tiltak skal forelegges antikvarisk myndighet for uttalelse.”

STÅR TOMT: Det gamle bankbygget på toppen av Gotaasalleen står fortsatt tomt i påvente av leietakere. 

Bankbygget – som symboliserer tung Ullensaker-historie – ble politisk vedtatt at ikke skulle rives i forbindelse med byggingen av boligene som i dag troner øverst i Gotaasalleen. Stor-Oslo Eiendom ønsket å rive bygget, men det sa politikerne i Ullensaker nei til.

Det er ikke sagt noe om hva som kommer av leietakere i bygget.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.