Kontakt oss

Kultur

I dag rydder de etter skandalen

Avatar

Publisert

Forsvarsbygg begynner i dag oppryddingen av det som er en nasjonal skandale i Trandumskogen.

Forsvarsbygg har begått en alvorlig faglig feilvurdering i forbindelse med nedhogst av trær i Trandumskogen for noen uker siden.

– Dette tar vi på høyeste alvor og beklager på det dypeste, sa avdelingsdirektør Jan Erik Johansen i en pressemelding i helgen.

Utdrag fra pressemeldingen:

“Etter en befaring i Trandumskogen i dag og et møte med ordfører Eivind Jørgensen Schumacher i Ullensaker kommune, erkjenner vi at det er begått en alvorlig feilvurdering fra Forsvarsbyggs side i arbeidet med nedhogst av grantrær. Konsekvensen av vår handling er at store skogområder er unødig hogget ned. Skadeomfanget er alvorlig, og vi er svært lei oss og vi beklager dypt, sier avdelingsdirektør i Forsvarsbygg Jan Erik Johansen.

Som forvalter er det vår rolle og oppgave å sikre trygg ferdsel der mennesker ferdes, og ivareta vårt forvaltningsansvar med respekt og verdighet for kulturmiljøet og de historiske hendelsene som området representerer. Dette er et fredet krigsminne hvor skogen utgjør en viktig del av kulturminneopplevelsen. Vi har stor forståelse for at mange nå er svært lei seg og opprørte som følge av Forsvarsbygg sin håndtering, sier Johansen.”

Leste du denne?

Makten og vanæren

Tett dialog

Det er nå omfattende dialog mellom Forsvarsbygg, Ullensaker kommune, Viken fylkeskommune, Stiftelsen Trandum og andre lokale samarbeidsparter om hvordan Trandumskogen kan reetableres som et verdig minnested med respekt for de historiske hendelsene som har funnet sted her.

Første steg i prosessen er å rydde området for kvist som ligger igjen etter hogsten. Dette arbeidet starter altså i dag, mandag 28. juni.

Kranbil vil benyttes fra utkanten av retterstedet, mens en traktor vil mate kranbilen med kvist fra det sentrale området. Det vil ikke kjøres utenfor de kjøresporene som allerede finnes.

Kan gro igjen

Deretter vil kjøresporene restaureres så skånsomt som mulig. Dette er viktig fordi kjøresporene delvis ligger som åpen jord. Bar jord er utsatt for uttørking, frostskader og erosjon, og det er risiko for at jordstrukturen ødelegges. Dette påvirker jordens evne til å holde på vann og næringsstoffer. Det er også lett for såkalte pionerarter som smyle, bringebær og løvtrær å etablere seg i eksponert jord, noe som vil gi en rask og tett gjengroing.

Ferdig ryddet

For å fremme reetablering av vegetasjon tilsvarende det som var i Trandumskogen før hogsten, bør perioden kjøresporet ligger eksponert være så kort som mulig. En rask innsats for å tilrettelegge for at naturen tar seg tilbake, gir vegetasjonen tid til å reetablere seg før vinteren. Restaureringsarbeidet vil derfor etter planen påbegynnes onsdag 30. juni.

Opprydningsarbeidet som helhet er planlagt ferdigstilt i løpet av fredag 2. juli.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.