Kontakt oss

Abonnenter

I ferd med å smelte for gatevarmen

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Det er fortsatt ikke en kald skulder fra det politiske miljøet for å gå for snøsmelting på torget i Gotaasalleen. Usikkerheten er der, men vi fornemmer en tverrpolitisk smelting for et ja. 

Den nest siste behandlingen av gatevarme i på torget på toppen av Gotaasalleen er over, og mye kan tyde på at politikerne er på glid når det kommer til å si ja til det som garantert vil bli et løft for denne delen av sentrum om vinteren.

Det vil bety en investering på 3,7 millioner kroner å klargjøre for oppvarming vinterstid, og det kommer til å bli en årlig kostnad på 370.000 kroner eller så, men framfor alt er denne saken en slags lakmustest på hvor langt fram i tid lokalpolitikerne er villige til lå tenke.

Saken er også – som det står i saksdokumentet fra administrasjonen – et politisk verdivalg når det kommer til hva slags sentrum vi skal ha i byen.

Ordførersmykke

Plassen mellom Herredshuset og Gotaasalleen var tungen på vektskålen da det endelige vedtaket om å sende boligprosjektet som nå reiser seg i all sin høyde og bredde i Gotaasalleen.

Forventningene til torget – som blant andre ordfører Eyvind J. Schumacher – har brukt for alt det er verdt i forkant av opparbeidelsen – er smått formidable nå rett før oppstarten av torget.

Gatevarme var riktignok ikke en del av det opprinnelige gatetorget i Gotaasalleen, men det har vært oppe som politisk bestilling og som diskusjonstema flere ganger allerede.

Administrativt nei

Formannskapet diskuterte gatevarme en siste gang før kommunestyret skal den endelige avgjørelsen i begynnelsen av april, og det lå en negativ innstilling fra administrasjonen på bordet før den politiske behandlingen tirsdag ettermiddag:

“Ullensaker kommune ser svært positivt på tiltak som kan bidra til å heve kvaliteten i sentrumsområdene. Kommunen roser også Solør Bioenergi som har forsøkt å komme opp med løsninger for å få dette til. Kommunedirektøren finner likevel at det ikke kan forsvares økonomisk å inngå en avtale om gatevarme fremfor ordinær vinterdrift på Gotaastorget. Hvilke areal som eventuelt bør ha gatevarme i Jessheim sentrum avklares helhetlig gjennom den kommende byplanrevisjonen.”

Visjonær bonde

Den som gikk lengst i å snakke – eh – varmt om å gå for gatevarme i Gotaasalleen var Senterpartiets Lars Halvor Stokstad Oserud; hans usikkerhet landet på et ja til å etablere gatevarme, mye fordi dette i hans øyne handler om å være visjonær på vegne av byen.

Og tilhørerne i formannskapssalen ble eksponert for en god del usikkerhet fra politikerne: er tidspunktet riktig, hvordan vil det ta seg ut overfor dem som ikke har råd til å betale dyre strømregninger, er dette det rette stedet å gå for gatevarme når rådhusplassen ikke har gatevarme og skal vi ikke heller vente på den reviderte byplanen?

Mange betraktninger

Mange og betimelige betraktninger fra både posisjon og opposisjon, men vi merket oss at både Fremskrittspartiets Anne Volle, ordfører Schumacher, og Arbeiderpartiets Furulund var tydelige på det ville komme anger forbundet med å si nei til å klargjøre for snøsmelting i Gotaasalleen.

Høyre, SV og Senterpartiets Solberg landet på et tvilende nei tirsdag kveld, og enden på visa ble at formannskapet t0k saken til orientering for å kunne ta en bred og konstruktiv debatt i kommunestyret i begynnelsen av april.

Saken i formannskapet inneholdt svar på en del spørsmål som politikerne tidligere har etterspurt.

Hele saken – med disse spørsmålene og svarene – kan leses ved å TRYKKE HER

PS! Ullensaker kommune gikk 133 millioner kroner i pluss i fjor.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.