Kontakt oss

Abonnenter

Sundbytunet sondert ferdig

Avatar

Publisert

Prosjektgruppa som har jobbet med framtidig innhold på Sundbytunet er ferdige med sin jobb. Men det er lite informasjon å få før saken kommer opp politisk tidlig i juni.

– Det har vært en interessant prosess, men jeg har ikke lyst til å gå ut med hva prosjektgruppa lander på av anbefaling, sier prosjektleder Ivar Melbye til Jessheimpuls en drøy måned før saken kommer opp politisk i juni.

– Men vi har jobbet bredt med å se hva som kan passe inn, og så har vi jo jobbet etter de politiske signalene som fulgte med mandatet, legger prosjektlederen til.

Mandatet

Mandatet og målene som arbeidsgruppen jobber etter fram mot overtakelse av Sundbytunet 14. juni i år, er som følger:

 • Gi innbyggerne flere nye møteplasser og opplevelser fra morgen til kveld
 • Fylle eiendommen med kulturaktiviteter og kreative næringer av god kvalitet
 • Det bør være en tydelig kobling mot Romsaasparken, både fysisk og bruksmessig
 • Eiendommen og aktiviteten som legges til Sundbytunet skal bidra til å styrke bymessige kvaliteter i Jessheim

Les om kjøpet av Sundbytunet her:

Kommunen kjøper Sundbytunet

Tre spor

Det ble presentert tre mulige spor å følge videre for bruk av Sundbytunet, og det vil komme en politisk sak i mai som tydeliggjør hvilken retning bruken av Sundbytunet skal få på kort og lang sikt.

Arbeidsgruppa sonderer nå bredt, og det vil være behov for politiske signaler om ikke veldig lenge. En politisk sak er ventet i mai i år.

 1. Kulturhub – byens hjerte

 • Dette vil dekke flere av kommunens eksisterende kulturbehov
 • En kulturhus vil gjøre det attraktivt for kulturelle og kreative aktører å ville etablere seg og drive virksomhet i Ullensaker og Jessheim by
 • En kulturhub vil gjøre Sundbytunet til en møteplass for innbyggerne
 • En kulturhub kan inneholde øvings- og produksjonsrom, kontorlokaler, møtelokaler, event-lokaler, kafe, utsalg for lokalt produsert mat, parken bidrar til folkeliv
 • Hvem som vil frekventere denne kulturhub er profesjonelle og frivillige aktører innen kultur og fritidsaktiviteter
 • En kulturhub vil trekke til seg barn, unge, voksne og familier

2. Nabolagshus

 • Et såkalt nabolagshus vil være egnet til å løfte nærdemokratiet og bidra til samskaping (å skape noe med andre)
 • Hegner om skapervilje for frivilligheten
 • Driftsformen for et nabolagshus er gjerne mellom utbyggere, kommune og driftsaktørere
 • Et nabolagshus er egnet for bruk på tvers av generasjoner, tverrkulturell møteplass og et sted for innbyggere og besøkende

3. Det lekne museum

 • Det jobbes med planer for et sentrumsnært museum, og arbeidsgruppa som jobber med Sundbytunet kom så vidt innom et mulig museum
 • Det lekne museet – med utstilingsarealer for samlingen i størrelsesorden 800 til 1.200 kvadratmeter
 • Mulig skulpturpark
 • Museumsbutikk, kafe, lokalmat, tradisjonshåndverk

Forventninger

Ordfører Ståle Lien Hansen har foreløpig ikke sett prosjektgruppas kompendium, men han legger ikke skjul på at det knytter seg politiske forventninger til det som skal danne grunnlaget for en politisk sak om en snau måned.

– Jeg har tillit til at prosjektgruppa har gått bredt ut i sitt arbeid, og vi i politikken stiller med åpent sinn når vi får saken på bordet, sier Lien Hansen.

– Kan vi forvente debatt rundt denne saken og innholdet på Sundbytunet?

– Det avhenger helt av hva saksgrunnlaget inneholder, sier ordføeren.

Spennende sak

Spørsmål som driftsform, om det skal være inntjening eller ikke og andre vesentlige punkter det må tas stilling til, vil høyst sannsynlig komme i juni-møtet.

Tiden er knapp, for det er som nevnt overtakelse 14. juni.

Her er noen av plansjene som ble vist fram av den administrative arbeidsgruppa:

   

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.