Kontakt oss

Byhistorie

Karl Norbecks mørke side

Avatar

Publisert

Karl Norbeck var mer enn sirkuskonge og sterk mann med karisma. Han var også med og stiftet det første fascistiske partiet i Norge. Men la for all del bysten i sentrum stå, sier en av landets fremste eksperter på fascisme.

Det pågår en debatt verden over om hvorvidt statuer av personer som – i sin tid – sto for holdninger som bærer i seg ideologisk gods som ikke er forenelig med verdier og holdninger i 2020, spesielt når det kommer til rasisme og hvit overlegenhet. Verden over vandaliseres og rives statuer ned, ikke minst i USA der demonstrasjonene blusset opp i kjølvannet av drapet på George Floyd.

I stasjonsparken på Jessheim står en byste av Karl Norbeck. Idrettsungdommen i bygda samlet inn penger til bysten i takknemlighet over at Norbeck i 1932 donerte 10.000 kroner til bygging av et bad og klubbhus ved gamle Jessheim stadion. Han er også kjent som sirkusdirektør, aktiv i travmiljøet og som eventyrer med fartstid som både bryter og annet i Amerika, for å si det litt forenklet.

HISTORIE: Det gamle badehuset og klubbhuset ble finansiert av Karl Norbeck på 1930-tallet. Bygget ble revet i xxx

Fascisten Karl

De færreste vet at Karl Norbeck var sentral da Den Nasjonale Legion – en gruppering som regnes som det første fascistiske partiet i Norge – ble stiftet 27. mai 1927.

En av landets fremste kapasiteter på fascismen i Norge er Terje Emberland, seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) og forfatter av boken “Da fascismen kom til Norge”, med Karl Norbeck på coveret.

COVERET: Karl Norbeck var sentral da fascismens forkjempere forsøkte å få fotfeste i Norge, blant annet for å avskaffe Stortinget.

– Hvor kom dette engasjementet og disse holdningene fra?

– For Karl Norbeck handlet alt om styrke. Han hadde en forakt for politikerne på Stortinget. Han mente de var svake, og med hans bakgrunn som “self made man” i Amerika, så var hans holdning om den sterkes rett framtredende, sier Emberland.

– Men for Den Nasjonale Legion handlet det om å avskaffe Stortinget og innsette en diktatorisk regjering. Det er det ingen tvil om, sier seniorforskeren.

 

Mussolini-inspirert

Partiet som Norbeck bidro til å stifte var inspirert av Benito Mussolinis fascisme. Det var antidemokratisk og antikommunistisk, og på stiftelsesmøtet ble det presisert at kommunister ikke var velkomne.

Under både stiftelsesmøtet – der 3.000 møtte opp – og det andre møtet (der veldig få møtte opp) var det protester fra ungkommunister og sosialister. Det ble sagt at disse  ble anført av en ung Einar Gerhardsen, som ifølge avisskriverier skal ha “fått noen minneverdige lusinger” i tumultene som fulgte utenfor. Norbeck hadde ansvar for å holde ro og orden på møtene, og han var garantert aktiv da det dro seg til.

– Karl Norbecks retorikk var blant annet at kommunistene skulle få på kjeften, så for alt vi vet kan det ha vært han som ga den kommende landsfader noen “minneverdige lusinger”.

STERK REGJERING: Karl Norbeck hadde lite annet enn forakt til overs for politikerne på Stortinget. Han ville ha på plass en diktatorisk regjering isteden. Det var blant annet derfor han ble med og stiftet Norges første fascistiske parti Den Norske Legion i 1927. 

Parolen

Det ble aldri skrevet noe program for partiet, men hensikten var å stanse kommunistisk oppvigleri, å forhindre at barn og ungdom ble lært opp til å hate fedrelandet, å umuliggjøre et kommunistisk kupp, og å gjenreise det nasjonale samfunnslivet, forsvaret og den nasjonale disiplinen. For å oppnå dette skulle som nevnt Stortinget avskaffes og byttes ut med en diktatorisk regjering.

– Var Karl Norbeck en smart politiker?

– Karl Norbeck var en mer handlekraftig mann enn en smart mann med klokt politisk hode. Han fikk til mye som sirkusdirektør og annet i eget liv, men begge forsøkene på å innføre fascisme i Norge endte i fadese. Og selv om han gjorde mye fint for lokalsamfunnet på Jessheim – der han huskes som en fargerik mann – så må vi ikke glemme at de politiske synspunktene hans var å innføre diktatur og fascisme i Norge.

– La den stå

– Sett i lyset av det som skjer med fjerning av statuer og minnesmerker rundt om i verden, burde noen ta til orde for å fjerne bysten her på Jessheim?

– Jeg mener det vil være feil å fjerne bysten av Karl Norbeck. Han gjorde som sagt mye bra for hjemstedet sitt, og bysten er satt opp som en takk for det, sier Emberland.

– Men hvorfor kan man bruke bysten og de sidene av Karl Norbecks liv i undervisning eller som historiefortelling, altså å bruke den siden av Norbeck som et virkemiddel for å lære og forstå historien? Vi må forstå disse holdningene i den forståelseshorisonten de hadde på den tiden.

SIRKUS: Det var mye sirkus og komikk forbundet med forsøket på å etablere et fascistisk parti i Norge i 1927. Karl Norbeck var sentral i dette forsøket. Her er sirkus symbolisert på veggen til Ullensaker kulturhus og rådhus.

Hesteavl

– Så hans engasjement er ikke misforstått på noen måte?

– Nei, han var leder i Den Norske Legion før han ble skjøvet ut etter ett års tid. Da gikk han inn i  Den nasjonale reisning, hvor blant annet den fanatiske antisemtiten Marta Steinsvik var en av lederskikkelsene. Også dette var en fascistisk organisasjon.

Den nasjonale reisning skiftet etter hvert navn til Den nasjonale folkereisning, som etter hvert ble nedlagt og som i 1933 søkte om innmelding i Nasjonal Samling.

Etter dette drev Norbeck med hesteavl fram til sin død i 1939.

– Hva kan vi lære av dette i dag?

– Ingen historiske begivenheter er bare rene og gode. Men vi kan ikke skyve de mørkere sidene under teppet. Vi må bruke dette for å lære noe. Og jeg kommer mer enn gjerne til Jessheim og forteller om Karl Norbeck. Jeg har gravd mye i hans liv, og at det er en fargerik person er det ingen tvil om, men vi må ikke hoppe bukk over de mørkere sidene av hans liv, sier Emberland.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.