Kontakt oss

Politikk

Skraper fra årets investeringsbudsjett

Publisert

Politikernes bestilling om å redusere investeringer med opp mot 1 milliard kroner i ferd med å bli håndtert. I år skal 125 millioner kroner skrapes vekk.

Kommunestyret ba i desember i fjor administrasjonen om å redusere investeringsrammen med opp mot 1 milliard kroner fram til 2023, og det skal gjennomføres slik:

  1. Det legges opp til en svært restriktiv holdning til hvilke prosjekter som igangsettes av de ikke-påbegynte investeringene
  2. Med bakgrunn i arbeidet med Agenda Kaupang, så legges det fram en komplett oversikt over investeringer som utsettes

Det er punkt to som blir lagt fram av administrasjonen nå.

Politisk bestilling

– Hva betyr dette for driften, rådmann Rune Hallingstad?

– Det som legges fram er vurdert som gjennomførbart av enhetslederne i de respektive avdelinger, sier Hallingstad til Jessheimpuls.

– Men det er ingenting som tilsier uforsvarlig drift i forlengelsen av dette. Vi er bedt om å ta grep om den store økningen i finanskostnader, og vi viser med dette hva slags handlingsrom politikerne har når det kommer til konkrete grep.

Kuttliste behandles

Det har vært jobbet administrativt med denne saken fra nyttår til nå, og mange av de større prosjektene som ligger på vent er ikke startet opp – noe som betyr at det vil haste med å starte dem opp i 2019.

– Med bakgrunn i vedtak og anbefalinger, så er det nødvendig å foreta en snarlig avklaring av prosjekter for gjennomføring i 2019, sier Hallingstad.

– Og så må det tas avgjørelser på hva som skal utgå eller skyves fram i tid.

2019-kutt

Det er investeringer for 2019 som skal opp politisk nå. Investeringer for 2020, 2021, 2022 og 2023 skal opp til vurdering og behandling de respektive år. Noe av det som kan kuttes eller utsettes er:

  • Nytt tak Ullensaker kirke
  • Diverse vedlikehold og oppgradering av skoler
  • Budsjett utvikling Romsaasparken reduseres
  • Mulighetsstudie for rådhuset reduseres
  • Rådhusplassen og jobbing med den får redusert beløp
  • Utvidelse av gravlund Hovin og Ullensaker får redusert beløp

Den fulle smørbrødlista politikerne skal behandle i ukene som kommer, med endelig vedtak i kommunstyret 28. mai finner du her:

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.