Connect with us

Abonnenter

Oppstart av viktig bydel

Avatar

Published

on

KOMMENTAR

Formannskapet sa ja til at bydelen S5 kan komme i gang med detaljert planlegging igjen. To andre prosjekter var gjenstand for debatt.

To år etter at det retningsgivende prosjektet S5 ble stoppet av Ullensaker kommune, så er det nå grønt lys for å realisere bydelen som omtales som “særdeles retningsgivende for framtidens Jessheim sentrum og by.”

Fire aktører har sammen med Ullensaker kommune – på vegne av seg selv og andre grunneiere i området – jobbet fram en felles tanke for hvordan området S5 kan utvikles til det beste for Jessheim by.

Det er dette prosjektet som nå skyter fart igjen. To andre prosjekter framstår som noe mer premature, og den politiske uenigheten var større da de ble diskutert. Mer om dette lenger ned i denne teksten.

Viktig grep

Blant de viktigste grepene for av sentrumsområdet S5 er næring, kultur, handel, bolig og grøntområder er hovedingrediensene.

Dette understreket ordfører Ståle Lien Hansen under et møte i regi av Innovasjon Gardermoen dagen etter at vedtaket ble fattet av formannskapet.

– Her skal det være næring og levende by. Dette skal ikke være en del av byen med kun leiligheter, sa en engasjert ordfører til de frammøtte.

Mer enn boliger

Det har helt siden vinneren av arkitektkonkurransen for området ble kåret – i 2021 – ligget som et premiss at denne bydelen skal bestå av mer enn boliger.

– Næring er en viktig del av det som kommer. Dette dreier seg om mye mer enn boliger. Dette området har potensial til å bli et viktig supplement til sentrum, sa daværende prosjektleder Ole Falk Fredriksen i Civitas til Jessheimpuls for tre år siden.

Les hele teksten fra 2021 her:

Sentrumsprosjekt definerer veien videre

– Gledelig

For utviklerne av området var vedtaket i formannskapet en vitamininnsprøytning.

– Vi er klare for et oppstartsmøte så raskt som mulig, og vi har notert oss både posisjonens og opposisjonens synspunkter underveis i debatten. Dette tar vi med oss videre, og vi gleder oss over vedtaket som ble fattet, sier Geir Johnsen på vegne av utviklerne av S5 til Jessheimpuls. Han var til stede under formannskapets behandling av saken.

Debatt

To andre prosjekter – Laachekvartalet og Jessheimtoppen – var også til politisk behandling, og det kommer til å bli diskusjon rundt disse i kommunestyret 4. juni.

Opposisjonen anket nemlig disse sakene videre til kommunestyret etter at det borgerlige flertallet stemte for å la disse prosjektene gå videre med planleggingen.

Laachekvartalet har vært oppe som saker tidligere, og det har vært tidvis hard medfart for det som er lagt fram for administrasjon og politikere tidligere.

Prosjektet utfordrer på høyder (ikke ukjent i en tidlig fase for prosjekter), og Jessheimpuls skrev dette da prosjektet ble presentert første gang, i oktober 2021:

“Sjelden har vi sett tydeligere slakt enn i tilbakemeldingene på et byggeprosjekt langs Trondheimsvegen inn mot Jessheim sentrum. Utbyggerne har gjort alt galt.Tilbakemeldingene fra administrasjonen i Ullensaker kommune er tydelige på det aktuelle prosjektet ikke treffer spesielt godt med gjeldende planer og krav for det som blir en viktig inngangsport til sentrum av byen vår.”

Les hele den teksten her:

Ingenting innfrir i nytt prosjekt

Det er foretatt justeringer av prosjektet siden totalslakten den gang, men Laachekvartalet kan framstå som noe prematurt fortsatt – noe det rødgrønne mindretallet tok til orde for i formannskapet.

Debatten i kommunestyret 4. juni kan bli interessant å følge, både når Laachekvartalet og Jessheimtoppen skal behandles.

Landsby

Prosjektet Jessheimtoppen kom inn som et prosjekt i forbindelse med den jobben som skulle gjøres med å revidere byplanen for Jessheim for ett års tid siden.

Jessheimpuls skrev dette da Jessheimtoppen ble lansert i januar 2023:

“I forbindelse med arbeidet med den nye byplanen, så dukker altså planene om en landsby i hjertet av Jessheim opp i området Leirvegen, Lykkebo og Jessheim videregående skole. Der venter 19 mål på fortetting i henhold til føringene om å bygge byen Jessheim innenfra og ut, og navnet på prosjektet er Jessheimtoppen.”

Les teksten fra januar 2023 her:

Kommer det en landsby i byen?

Opposisjonen ønsker at både Laachekvartalet og Jessheimtoppen må vente til ny byplan er ferdig behandlet og vedtatt, og akkurat det kan virke smart all den tid disse prosjektene ikke har vært gjenstand for politiske tilbakemeldinger og innspill spesielt lenge.

Bydelen S5 har vært planlagt og diskutert lenge, og tiden er overmoden for å komme i gang med arbeidet der. De to andre prosjektene tåler nok – slik de rødgrønne argumenterte for – å vente på ferdig byplan før de slipper gjennom nåløyet.

Men det tar kommunestyret stilling til neste uke.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.