Kontakt oss

Folk

Lavterskel med verdi og suksess

Avatar

Publisert

Jan Kvil (68) er den som har flest registrerte runder på discgolf-banen ved Nordbytjernet. Han får ikke snakket varmt nok om banens betydning for folkehelse, mental helse og som møteplass.

– Nei, jeg har ikke tall på hvor mange runder jeg har gått her, men det meste jeg har gått på en dag er seks runder. Den dagen fikk jeg bot fordi jeg sto parkert lenger enn fem timer, sier Jan Kvil etterfulgt av et smil.

Den tidligere læreren, toppidrettsutøveren, skribenten og filosofen ser mange andre gevinster enn å ha gått av seg 19 kilo ved å spille mye discgolf (i tillegg til gåturer og annet) gjennom våren, sommeren og høsten.

Kvil løfter fram banens betydning for den mentale helsen og som møteplass der folk snakker sammen.

Nye venner

– Jeg flyttet alene til Jessheim i 2009, og når du ikke har unger i barnehage eller i et idrettslag så blir det fort vanskeligere å bygge nettverk, sier Kvil.

– Men gjennom spill på denne banen så har jeg fått nye venner som ringer og vil spille, og jeg blir stadig vekk kjent med nye folk som tar turen til Jessheim for å spille. Den mentale biten er like viktig som den fysiske gevinsten for min del, understreker han.

– Hvordan er banen?

– Banen er veldig bra. Den er ganske krevende med mange trær, og ett av hullene har vannhinderDet er en grunn til at folk kommer langveisfra for å spille her, sier Kvil som stadig vekk blir kjent med folk gjennom spillingen.

– Jeg har blant annet blitt kjent med et par finner som bor på Sand og jobber som snekkere, og en morgen gikk jeg en runde med treneren for damelaget til fotballklubben Medkila. Han tok en runde mens han ventet på flyavgang hjem etter en kamp.

– Jeg vil si det så sterkt at dette er en bane som er viktig for Ullensaker og folks helse. Politikere og helsemyndigheter må støtte opp om den entusiastiske gjengen som har fått til dette, sier Kvil.

Og statistikk og tallenes tale underbygger det faktum at discgolfbanen ved Nordbytjernet er blitt en populær destinasjon for dem som sysler med denne type aktivitet:

  • 28.000 spilte runder de første 365 dagene
  • 3.250 forskjellige spillere har testet banen
  • Snitttid: 1,5 – 2 timer
  • Klubben har 77 medlemmer (og plass til fler)
  • Ukedagene er mellom 17.00 og 18.00 det travleste tidspunktet
  • I helgene er travleste tiden på døgnet mellom 11.00 og 19.00
  • Banen har hatt besøk av spillere fra blant annet Spania, Estland, USA og New Zealand
  • I juni i år (beste måned) ble det gått 15.653.423 skritt på banen, noe som tilsvarer 11.928 kilometer

Møteplasser

Jan Kvil er opptatt av at det skal finnes møteplasser for alle type mennesker i Ullensaker.

– Noen finner noe på Frivilligsentralen, noen har gågruppe og noen – som meg – liker å mosjonere og konkurrere. Alt som bringer folk sammen og skaper et samspill mellom mennesker er gull verdt, så jo flere møteplasser det er mulig å skape jo bedre er det for folkehelsen i Ullensaker, sier Kvil.

– Og en annen ting er at det er mange pensjonister som har tid og lyst til å ta i et tak der det er behov. Det finnes ubrukte ressurser der ute, sier han.

Folkehelseundersøkelsen

Folkehelseundersøkelsen for 2021 konkluderte blant annet med dette for Ullensaker:

“Resultatene fra Folkehelseundersøkelsen i Viken viser at innbyggerne i Ullensaker er blant fylkets mest fornøyde når det det gjelder tilgang på kultur- og idrettstilbud, sykkelveier, offentlig transport, butikker og andre servicetilbud. Ullsokningene rapporterer også om utfordringer, blant annet med ensomhet.”

Les mer om folkehelseundersøkelsen ved å TRYKKE HER

Og videre:

“De aller fleste voksne i Ullensaker har det bra. Samtidig svarer 13 prosent av innbyggerne at de opplever ensomhet. Dette er litt flere enn gjennomsnittet for Viken. Det er også litt flere i Ullensaker enn i andre kommuner som svarer at de savner sosial støtte i livet. God sosial støtte, som tilhørighet til familie, venner og naboer, er viktig for befolkningens psykiske helse. ” 

Discgolfbanen ved Nordbytjernet er et eksempel på lavterskeltilbud med stor verdi for fysisk og psykisk helse, sier Jan Kvil.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.