Kontakt oss

Folk

Bommen er fjernet og nye satser for parkering innført

Avatar

Publisert

Såkalt Autopay er innført ved gjesteparkeringen ved LHL-sykehuset. Ordningen ble innført tidligere i sommer.

Reaksjoner fra både gjester og politikere i Ullensaker medførte at parkebingsordningen ved LHL-sykehuset ble gjennomgått av de ansvarlige. Kritikk på pris og det faktum at parkeringen var sperret med bom, medførte det som må karakteriseres som en mild klagestorm.

De ansvarlige ved LHL-sykehuset har sendt følgende notat til det politiske miljøet, og saken skal opp kommende uke (som orienteringssak):

“Det er etablert kameralesning av registreringsnummer på biler som benytter gjesteparkeringen. De besøkende kan kjøre rett inn på parkeringsplassen uten hindring. Det blir gitt informasjon på skilter ved innkjøring om at parkeringen vil ha en kostnad. Takstnivå er også oppgitt på disse skiltene. Betaling gjøres ved avreise, etter medgått tid, eller ved andre alternativer.”

NYE TAK(S)TER: 12 kroner for hver påbegynte halvtime lyder bedre enn 168 kroner for drøye to timers parkering. 

Det var Arbeiderpartiets Beathe Christensen som først tok til orde for at parkeringsgebyrer og bom ved den nye legevakta var altfor drøy kost. Det førte til at bommer ble fjernet og at endringer også ble foretatt.

I notatet fra de ansvarlige ved LHL-sykehuset står følgende skrevet:

“Dersom gjester ikke ønsker å benytte elektronisk betaling, men ønsker å betale før avreise gjøres dette via betalingsautomat (universelt utformet) der bruker oppgir sitt registreringsnummer og foretar oppgjør på automat før avreise for medgått parkeringstid.”

Og:

Etter brukserfaringer vinteren og våren 2018 er også takstregimet endret for parkeringsplassen. Taksten er nå kr justert slik at taksten fra juni 2018 er kr 12 pr påbegynte halvtime. Maksimal døgnpris vil være kr 500,-. Det er ikke lenger progressive takster.”

“Med ovennevnte løsning mener vi å dekke de behov som er synliggjort fra Ullensaker kommunes side og vi mener anlegget med denne løsningen gir stor fleksibilitet for brukerne.” heter det avslutningsvis i notatet.

OPPRØRETS MOR: Beathe Christensen (Ap).

– Jeg ser at informasjonsskilt er oppdatert og prisnivået er akseptabelt. Bom er fjernet, og de har laget bredere utkjøringsmulighet. Parkeringsautomat er plassert, nærmere inngangen, men det jeg lurer på om informasjonsskiltene er lyssatt, seir Beathe Christensen, som må sies å være “parkeringsopprørets mor” ute ved LHL-sykehuset.

–  Jeg skal også sjekke om den kommunale legevakten er en del av denne ordningen, sier Christensen.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.