Connect with us

Byutvikling

– Ullensaker skriker etter klar markagrense

Avatar

Published

on

Det vil være fare på ferde hvis Ullensaker ikke får på plass en markagrense i den kommuneplanen som skal vedtas i høst, mener Ullensaker Arbeiderparti.

Oppslutningen var ganske så brukbar og talen ganske så klar da Ullensaker Ap inviterte til åpent møte om behovet for markagrense, grønt skille, rød strek på plankartet – kjær grense har mange navn.

Ny bydel kommer

Ett eksempel på at ei markagrense – og passasjer til marka fra eksisterende boligområder – er viktig, er blant annet at bydelen Gystadmarka er på gang. Denne bydelen kommer mellom dagens Jessheim og det som i dag er fri- og skogområder.

Bydel Gystadmarka vil spise av det som i dag er skog og rekreasjonsområder.

Og de frammøtte gikk hver til sitt med følgende sjekkpunkter etter møtet:

  • Fortetting er viktig, men det er viktig med klare grenser til marka og grønne belter for å unngå at byen eser ut og blir langstrakt.
  • Med ei markagrense inne i kommuneplanen – som det må være tverrpolitisk enighet om  og den må stå til “evig tid”, så vil det være lettere for utbyggere, grunneiere, byplanleggere og innflyttere å vite hva Jessheim by er og hvilke muligheter for rekreasjon som finnes – og hvor rekreasjonen skal finne sted.
  • Tilgang til natur øker trivsel, og med ei markagrense fastlagt så vil det bli lettere å etablere tilgang til skog og mark fra by. Disse passasjene som sikrer tilgang til marka kan planlegges inn i byggeprosjekter og veier (med underganger).
  • Nærturområder han en tendens til å ryke først når boligbyggingen spiser seg vei.
  • Signalene i det politiske miljøet er, ifølge Arbeiderpartiet, at alle partier er enige om grønn linje/markagrense, men dette har ikke vært diskutert nevneverdig i det politiske miljøet.

– Det er derfor vi tar til orde for at dette må løftes inn i kommuneplanen som rulleres nå i år. Det vil være for sent ved neste rullering, sier Eyvind Schumacher, som stresser at klare grenser mellom by og rekreasjonsområdene rundt Jessheim vil gjøre byutviklingen mer forutsigbar og – dermed – bedre.

– Det er enda viktigere all den tid Ullensaker går for å være en ja-kommune, ble det sagt i et innlegg underveis i møtet.

– Veien videre for dette utspillet, Schumacher?

– Vi må løfte dette inn i den politiske debatten og rulleingen av kommuneplanen.

– Dette vil også være ryddig og klargjørende for folk som blir oppsøkt av utbyggere og andre som vil kjøpe eller ha opsjon på eiendommene deres i framtiden, mener Asbjørn Gundersen.

– Vi ser ingen bakdeler med å få på plass klare grenseskiller for det som skal være utmark og det som kan bygges ned, sier Shcumacher, som håper de andre partiene kan stille seg entusiastisk bak utspillet.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.