Kontakt oss

Abonnenter

Løft for å holde barn i kulturaktivitet

Avatar

Publisert

Idretten har hatt ordningen i mange år, men nå kan også Ullensaker kulturråd bidra til at 50 barn kan være en del av det utøvende kulturlivet gjennom en fadderordning der kulturrådet tar kostnaden.

Faddertiltaket idrett har vært innarbeidet siden 2004, og nå har ambisjonen om å motvirke utenforskap og frafall fra barn og unge som utøver kultur også også blitt innarbeidet gjennom Ullensaker kulturråd.

For ordens skyld: hovedbildet er et illustrasjonsfoto hentet fra tjenesten Stock, og barna i bildet har ingenting med saken eller Ullensaker å gjøre. 

Så langt er det som nevnt 50 barn og unge som nyter godt av dette tiltaket. Ambisjonen er å nå ut for å få med flere enn disse 50, og den jobben er i gang.

Spre budskapet

Det går i disse dager ut et skriv til alle som kan ha kontakt med barn som er i den situasjonen at de har lyst til å delta på kulturaktiviteter, men som ikke har anledning til å delta fordi familiens økonomi tilsier at de ikke har råd.

Målet for fadderordningen er – på samme måte som idrettsrådet praktiserer ordningen – at de som ikke har anledning til å delta på på kulturaktiviteter fordi familiens økonomi ikke strekker til, kan opprettholde aktiviteten (eller rekrutteres inn i kulturaktiviteter) gjennom nevnte ordning.
PÅ GOD VEI: Kulturrådets leder Ingelin Dahl Helbo konstaterer at kulturlivets faddertiltak har hatt en god start. Men de ønsker å nå ut til flere. 

– Vi reiser utover våren ut til lag og foreninger for å informere om at denne ordningen er oppe og står, og vi kommer til å prioritere å reise ut til lag og foreninger som har barn som deltakere – og der det kan være et behov for å bidra med økonomisk støtte til enkeltindivider, sier leder av Ullensaker kulturråd Ingelin Dahl Helbø.

– Vi ser at den største utfordringen ligger i å nå ut til foreldre med barn som ikke er med i et lag eller forening, fordi foreldrene ikke har økonomi til dette.

Anonymisert

Faddertiltaket er lagt opp slik at det er fadderkonsulenter – og kun disse – som jobber ut mot barn og unge for å få oversikt over – samt rekruttere – barn og unge inn slik at de kan få økonomisk støtte i form av betalt treningsavgift og nødvendig utstyr.

Ordningen er med andre ord anonymisert slik at det kun er fadderkonsulenter og kasserer – som alle har skrevet under taushetserklæring – som vet hvem som er en del av faddertiltaket. Slik har det fungert i idretten gjennom alle år, og ordningen fungerer godt, får Jessheimpuls opplyst.

Idretten som mal

Ullensaker idrettsråd sitt faddertiltak fikk inn rekordantall hva nyinnmeldinger gjelder i 2022. Hele 122 nye fadderbarn kom inn i ordningen. Tidligere rekord var på 96 nye fadderbarn i 2017

Totalt nøt 370 aktive barn og unge godt av idrettens faddertiltak i 2022.

Les mer om faddertiltaket i idretten her (fra april 2021):

Pengegave til suverent tiltak

Meld inn behov

Selv om kulturrådet (og idrettsrådet) jobber for å synliggjøre denne ordningen, så er det også mulig for folk å melde inn behov hvis de vet om individer og familier som kan være aktuelle for faddertiltaket.

Send en epost til: fadder@ullensakerkultur.no

Den som melder inn får veiledning av en fadderkonsulent om hva kulturens fadderordning er, og det avklares at fadderkonsulent kan ta kontakt med familien det gjelder. Det er fadderkonsulent som avtaler møte med familien, og i det møtet avklares det reelle behovet. Etter første møtet er det kun kontakt med fadderkonsulent og familien. Den eller de som meldte inn saken er da ute av den.

700.000 på konto

Det finnes selvfølgelig ingen garantier for at det bevilges penger til faddetiltak innen idrett og kultur i årene som kommer, men politikken har bakt inn 500.000 kroner til dette i 2023, noe som betyr at det finnes 700.000 kroner til faddertiltak kultur pr. i dag.

– Jeg tenker at vi kan ikke si oss fornøyd med denne ordningen, før vi faktisk får en forståelse av at alle som har behov vet om ordningen.
– Vi ønsker i første omgang å bidra til å dekke deltakeravgifter til kulturaktiviteter, men det er også mulig å søke om støtte til kurs og eventuelt reiser, avslutter Ingelin Dahl Helbø.
Les mer om fadderordning kultur her: Retningslinjer kulturens fadderordning
Les mer om fadderordning idrett her: Faddertiltak Ullendsaker idrettsråd

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.