Kontakt oss

Abonnenter

Løfter fram aktuelt tema

Avatar

Publisert

Hvordan jobber Ullensaker kommune med forebygging av æresrelatert vold og tvangsekteskap? Det skal politikerne orienteres om, og onsdag er det åpent møte på Herredshuset om temaet.

“Mange familiedrap rystet Norge i starten av 2024. Det har ikke skjedd i Ullensaker enda, spørsmålet om hvordan vi kan forhindre partnerdrap og æresrelatert vold har blitt aktualisert også her.”

Slik lyder den første setningen i den skriftlige orienteringen de folkevalgte får rundt temaet æresvold og tvangsekteskap.

Vedtatt plan

Høsten 2022 ble Ullensaker kommunes handlingsplan som skal forebygge vold i nære relasjoner vedtatt.

“Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (æresrelatert vold) inngår begrepet vold i nære relasjoner. Forebygging av æresrelatert vold inngår i forebygging av vold i nære relasjoner.”

I orienteringen står det at det er “urealistisk å tro at kommunen har makt til å forhindre partnerdrap og æresrelatert vold, men kommunen har en viktig rolle i det forebyggende arbeidet.”

Status Ullensaker

Dette er informasjonen politiet har gitt til den orienteringen politikerne i Ullensaker får seg framlagt i disse dager:

“Politiet bekrefter å ha saker i kategorien tvangsekteskap og drap, men det er svært få og 
antallet deles ikke, med henblikk på taushetsplikt og anonymisering”: 
 •  Omvendt voldsalarm: 0 (3 i hele Øst-politidistrikt).
 •  25 utleverte voldsalarmer, 10 innlevert.
 •  Antall saker æresrelatert vold: ukjent, da dette ikke er et eget straffebud i loven.
 •  Antall saker om vold i nære relasjoner hos politiet i 2023: 19 i Ullensaker (29 totalt i 
Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker).
 •  FRA (forebyggende risiko analyse) er et team i politiet som jobber bare med vold i nære 
relasjoner, inkludert æresrelatert vold. De kartlegger alle voldssaker (straffesak i bonn) og iverksetter risikotiltak. Bruker etablerte risikovurderingsverktøy: SARA (vold i nære relasoner) og PATRIARK (æresrelatert vold).
 •  Besøksforbud: Det foreligger ikke tall om totall antall besøksforbud i Ullensaker, men Politiet registrerte 35 brudd på besøksforbud i 2023 (ikke kun på vold i nære relasjoner, også trussel, oppholdsforbud osv.). Det kan være mange brudd i én sak.
Antall meldinger til barnevernet i 2023:
 • Meldinger totalt: 883
 • Meldinger om vold: 330 (37%)
 • Meldinger om seksuelle overgrep: 31 (3,5%)
 • Det registreres ikke tvangsekteskapssaker i barnevernets system

Tiltakene

Kommunens handlingsplan mot vold i nære relasjoner omfatter tiltak på flere områder. Det foreslås nå flere tiltak for å øke kompetanse og kunnskap om æresrelatert vold og tvangsekteskap:

 • Kampanje Ullensaker: Kommunen og Romerike Krisesenter jobber med å få til en kampanje våren 2024 i samarbeid med kommunikasjons- og medielinjen på Nannestad Videregående skole. Kampanjen vil omfatte plakater som henges opp flere steder i kommunen. Plakatene skal vise en situasjon om vold i nære relasjoner, spørsmål og informasjon om hjelpetjenester i kommunen og om Romerike Krisesenter. Kampanjen bør også markedsføres i sosiale medier. Estimert beløp er cirka 10.000 kroner til kampanjen.
 • Hekte seg på eventuelle nasjonale kampanjer om tvangsekteskap.
 • Oppdatere nettsiden med aktuelle lenker til Utsatte for æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll.
 • Kunnskapsoppdatering for lærere, og andre som jobber med ungdommer.
 • Dialog med trossamfunn

Møte onsdag

Onsdag inviteres det til møte i regi av Human-Etisk Forbund avdeling Ullensaker og Nannestad.

Plakaten finner du her:

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.