Kontakt oss

Handel

Krav om næringsskatt sendt ut

Avatar

Publisert

418 næringseiendommer i Ullensaker har fått krav om eiendomsskatt. Det er kommet inn klager fra eierne av 60 av disse.

Tallenes tale – de foreløpige tallene – er klar når det kommer til prosessen rundt taksering og utsendte krav om eiendomsskatt på næring i Ullensaker, en av de mest betente politiske sakene de siste årene. Helt siden valgkampen 2019, for å være helt presis.

Tallenes tale:

  • Det sendes ut skatteregning til 418 eiendommer
  • Det er kommet inn 36 klager som omfatter 50-60 eiendommer
  • Det er skrevet ut skatt på 28,5 millioner kroner.
  • Dette beløpet blir lavere dersom klagerne får helt eller delvis medhold

– godprosess

Jessheimpuls snakket med Ole Christian Torgersen i Verditakst AS før han skulle ut og taksere næringseiendommer.

Verditakst AS vant anbudet om takseringen av næringseiendommene i Ullensaker. Firmaet har håndtert taksering av eiendommer – privat og næring – i 70 norske kommuner. Det er dette firmaet som har operert i Eidsvoll i forbindelse med næringsskatten der oppe.

– Jeg vil beskrive prosessen med taksering som god, sier Torgersen til Jessheimpuls.

– 60 klager, hva forteller det deg?

– Det er egentlig et lavt antall i en kommune som ikke har hatt denne beskatningen tidligere?

– Hva slags klager er det snakk om?

– Tre kategorier. Man er uenig i areal eller at man ikke er enig i denne type beskatning. Den kategorien som er vanskeligst er der skatteyter ikke er enig i den verdien som er fastsatt for eiendommen, og det er her vi skal ha et møte med Ullensaker kommune på fredag. Da skal vi planlegge veien videre, og også håndteringen av klagene som er kommet inn, sier takstmann Torgersen.

Dårlig timing?

Her i Ullensaker har det vært tatt til orde for – både i det politiske miljøet og ute i næringslivet – at det å innføre næringsskatt nærmest er umusikalsk i disse koronatider.

Verditaksts mann Torgersen erkjente i forkant av takseringen – i januar i år – at dette er et utfordrende tidspunkt å gjennomføre eiendomsbeskatning i disse dager.

– Det er et gjennomgående tema som tas opp for de kommuner vi jobber for i disse dager – Stavanger, Gol, Brønnøy og Froland kommuner, sier Torgersen.

Det har vært kjent lenge at næringsskatten kommer nå.

Endelig vedtak ble fattet i desember 2020, og det er forventet (budsjettert) med 21 millioner kroner inn ved første innkreving.

Arealer vurdert

Nedenfor finner vi anslått antall kvadratmeter innen de forskjellige næringene i Ullensaker. Tabellen var en del av den politiske saken i juni 2020:

Ut og taksere

Ole C. Torgersen sier at arbeidet med kartlegging og taksering nå skal i gang. To takstmenn har vært ute og besiktiget alle eiendommer i kommunen vår, og alle som har næringseiendom vil bli kontaktet i brevs form. Der vil næringsdrivende få mer informasjon om hva som legges til grunn for det som ender opp med å bli verdien man betaler næringsskatt av.

Det er såkalt sjablongtaksering som blir lagt til grunn for takseringen:

  • Sjablongverdier er kvadratmeterpriser ut i fra bygningstype og bruksområde som tar sikte på å gjenspeile gjennomsnittsverdien for bygningstypen/bruksområdet.
  • Dette er et viktig hjelpemiddel i ved fastsettelsen av eiendomsskattakstene og et viktig middel til å sikre likebehandling. 
  • Som et ytterligere hjelpemiddel i vurderingen benyttes indre faktor og ytre faktor for å korrigere sjablongtaksten samt soneaktor. 
  • Videre er kommunen inndelt i soner slik at deler av kommunen med antatt høyest prisnivå på fast eiendom får en annen sonefaktor enn områder med antatt lavere prisnivå.

Les om Senterpartiets vei fra nei til ja til næringsskatt her:

Museskritt mot næringsskatt

Død flyplass

 

DØD FLYPLASS: Hovedflyplassen hadde i april i fjor (da dette bildet ble tatt) 95 prosent nedgang i trafikken. Nesten ett år senere er det liten aktivitet på næringsaktøren som ofte var nevnt under valgkampen i forbindelse med næringsskatt i Ullensaker. Foto: UAS Norway, Anders Martinsen.

Arne i nemnda

Arbeiderpartiets nestor Arne Arnesen er leder av den sakkyndige nemnda i kommunen. Med seg på laget har han Eva Gullichsen, Tron Erik Hovind, Svein Dramstad og Berit Adriansen.

– Det vi leverte fra oss var enstemmig, og det er jeg glad for, sier Arne Arnesen til Jessheimpuls etter endt dyst.

– Det har vært vanskelig, men jeg føler at vi kom greit i mål. Vi har skjelte til kommunene rundt oss som har denne beskatningen, og vi har vel landet omtrent på nivået til Lillestrøm kommune, kanskje litt under det, sier Arnesen.

Det er denne gjengen som sammen med eiendomsskattekontoret i kommunen skal vedta retningslinjene for takseringen.

Klagenemnd

Det er også opprettet en klagenemnd for eiendomsskatt.

I den nemnda finner vi leder Elisabeth Berg Hansen, nestleder Reidar Hansen, Elin Maria L’Estrange, Ingfrid Oddveig Tveit og Frode Lenning.

– Nemnda er upartisk, og den skal ivareta kommunens eiendeler og næringslivets interesser, sier Arnesen.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.