Kontakt oss

Abonnenter

Nå kommer parken i Gystadmarka

Avatar

Publisert

Nå begynner arbeidet med det som skal bli den nye parken i kommende bydel Gystadmarka. Parken i den nye bydelen er et samarbeid mellom kommunen og utbyggerne i området. 

I første omgang ved å tynne ut skogen i sør-delen av parken, opplyser Ullensaker kommune via sosiale medier.

All teknisk infrastruktur, turløyper og åpent overvannsanlegg i parkområdene er ferdigstilt der ute, og planen har lenge vært å starte opp nå i høst. Og om kort begynner altså Viken Skog arbeidet med å tynne i området.

Dette skrev Jessheimpuls om den kommende parken i mars 2023:

Tre alternativer

Se tre alternativer til løsning fra konsulentselskapet – samt hvilket alternativ til park som administrasjonen i Ullensaker kommune går for –

lenger ned i denne teksten.

BOLIGER OG PARK: Her ser vi en oversikt over hvor det skal bygges og hvor det blir park i bydel Gystadmarka. Arbeidet med parken skal i gang til høsten. 

Dronevideo

Se dronevideo fra området der Gystadmarka Park skal opparbeides her:

Kommunen skal som hovedprinsipp ha en gjennomføringsansvar, bidra med kommunal grunn og ha forskutteringsrisiko i dette prosjektet, som er et samarbeid med utbyggerne i området Gystadmarka.

Opprydding og fjerning av noe vegetasjon står øverst på arbeidslista, og deretter kommer parken til å bli bygget gradvis i takt med utbyggingen av delområdene i Gystadmarka.

Det er som nevnt jobbet fram tre alternativer for dette parkområdet. Disse har fokus på henholdsvis

 • bevaring
 • forbedring
 • foredling.

Ett alternativ er foreslått som det beste, men det er politikerne som skal ta stilling til hvilket av de tre man endelig går for til slutt. Og den prosessen begynner altså på utvalgsnivå denne uka.

Leste du denne?

Porten til Gystadmarka er på gang

Men det som ligger til grunn for alle alternativene er at de beste kvalitetene for området skal ivaretas, og det er lagt vekt på at arealene bevares i størst mulig grad, heter det i saksframlegget.

Frisere området

“Kvaliteter framheves ved fjerning av noe vegetasjon og forbedre forholdene for annen vegetasjon. I noen områder vil arealer bli opparbeidet til lekeplasser og torgarealer.

Noen av lekeplassene er tenkt opparbeidet som skogslekeplasser.”

Plankesti?

Det vil også være behov for å legge til rette for hvordan man beveger seg i området fordi det er relativt høy vannstand der ute, og det er overvann flere steder etter regn. Derfor er såkalt “Boardwalk” ett alternativ, uten at det er konkludert med at det er løsningen.

Om Gystadmarka bydel:

 • Rundt 4.600 boliger
 • Jessheimbadet
 • Avfallssug som renovasjonsløsning
 • Lysløype og turvei
 • Parkanlegg
 • Idrettsstadion og flerbrukshall ved Gystadmarka skole
 • Gystadmarka barneskole og Gystadmarka ungdomsskole
 • Barnehage
 • Bydelen skal ha rundt 4600 boliger og huse rundt 8000 innbyggere.
 • Gystadmarka ligger 2 kilometer øst for Jessheim sentrum, og har siden år 2000 vært avsatt til byggeformål i kommuneplanen.
 • Den nye bydelen får et kompakt og tett bydelssentrum som fungerer som et nærsentrum for flere av de nye boligene som tilsammen utgjør en utvidelse av Jessheim sentrum.

Alternativene

Her er forslaget som administrasjonen løfter fram som sitt alternativ:

Og her er de tre alternativene til det innleide konsulentselskapet:

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.