Kontakt oss

Abonnenter

Stor budsjettjobb venter

Avatar

Publisert

Med administrasjonens forslag til budsjett for 2024, så starter jobben med å sette sitt merke og stempel på politikken i Ullensaker de neste fire årene. Utfordrende, men fullt mulig sier ordfører Ståle Lien Hansen.

Det er tre uker siden de borgerlige flyttet inn i kontorene på rådhuset, og denne uka fikk de administrasjonens forslag til budsjett framlagt.

– Hva sier ordføreren sånn umiddelbart om det dere har fått dere forelagt nå?

– Det er at det tøft der ute – noe som bekrefter de signalene vi har fått tidligere. Og det blir en stor jobb å få på plass vårt stempel og en tydelig endring for Ullensaker, men vi er klare til å gå på den oppgaven, sier Ståle Lien Hansen til Jessheimpuls.

Vedtas i desember

Politikken – både posisjonen og opposisjonen – skal bruke tiden fram mot endelig budsjettvedtak i desember til å jobbe fram sine budsjettforslag, og det pleier alltid å bli endringer fra det som administrasjonen legger fram.

Kommunedirektøren ordlegger seg slik om budsjettet:

“2024 blir et utfordrende budsjettår, med behov for tydelige prioriteringer. Likevel viser kommunedirektørens budsjettforslag at det er rom for styrking av innsatsen på noen viktige områder…Grunnfinansieringen i budsjettet er Statens rammetilskudd til kommunen, inntekts- og formueskatt, eiendomsskatt på næring.”

Og videre:

“For Ullensaker kan vi tydelig lese utfordringsbildet: Lave personskatteinntekter, ensartet utdanning, høy lånegjeld som gir høye finansutgifter. Dette «tvinger» kommunen til å drive effektivt.”

Næringsskatten

De borgerlige partiene gikk til valg på at skatt på næringseiendommer skal fjernes i løpet av de neste fire årene.

– Det står ved lag?

– Ja, vi begynner å snu noen steiner allerede i budsjettet for 2024. Jeg har forståelse for at administrasjonen presenterer et forslag til budsjett som inkluderer skatt på næringseiendommer, for de navigerer etter vedtak, sier Lien Hansen.

– Men vi kommer til å justere noe i 2024 og videre i planperioden, så må vi finne ut hvor mye uten å ødelegge eller rasere det fundamentet som ligger i budsjettforslaget til administrasjonen, presiserer ordføreren, som likevel er forberedt på kritikk på – i hvert fall – to områder.

– At gebyrer øker og at vi ikke tar ned skatten på næringseiendommer nok allerede i det første budsjettåret.

Små signaler

Det vil også komme tydelige saker og signaler – om enn små i denne sammenhengen – allerede om kort tid, varsler ordfører Lien Hansen.

– Det er ikke snakk om de store økonomiske endringene i budsjettet, men vi huker tidlig av noen av de punktene som vi gikk til valg på.

– Og det er?

Det blir gratis ansattparkering,  og vi kommer til å innføre to timer gratis parkering på kommunale parkeringsplasser. Dette innarbeides i behandlingen av 2.tertial i år, for å kunne få effekt fra nyttår Jeg er klar over at dette er små grep, men vi har vært tydelig på at vi kommer til å gjøre det. Så da gjør vi det så kjapt som mulig.

Helsesprekk

Helsesektoren i Ullensaker ender med et dundrende merforbruk i 2023, og kommunedirektøren signaliserer at det blir en økning i budsjettet på 99 millioner kroner i 2024.

– Det gjelder først og fremst at vi – tverrpolitisk og samlet – kommer til bunns i dette her, og vi må jobbe knallhardt sammen for å sørge for at vi som kommune ikke havner i en slik situasjon igjen, sa Ståle Lien Hansen for noen uker siden i et intervju med Jessheimpuls om merforbruket.

Leste du denne?

Mot merforbruk på 60 mill. i helsesektoren

Administrasjonen skriver dette om 2024:

“Kommunedirektøren foreslår at rammen til HHS styrkes med 99,3 mill. kroner til finansiering av nye tiltak og vekst. I rammen er styrkingen fra forslaget til statsbudsjettet på 3,9 mill. kroner ivaretatt. Av dette gjelder 1,8 mill. kroner helårseffekt av økt basistilskudd til fastleger og 2,1 mill. kroner helårseffekt av økte satser på sosialhjelp.”

– Situasjonen er alvorlig, men nå åpner det 10 nye demensdplasser nede på Gjestad i november, og det er etablert 13 nye sykehjemsplasser samt at vi har fått skisser for et utvidet Kløfta bo- og aktivitetssenter, som legger til at dette er noe politikken har fått til sammen gjennom helseplanen.

– Men jeg ser fram til å klippe snor når det tid kommer, sier han.

Aller først skal e borgelige og rød-grønne nå jobbe fram sine forslag til budsjett, og endelig budsjett blir vedtatt i kommunestyret i desember.

Satsningsområdene i 2024

Dette er satsingene administrasjonen signaliserer for det kommende året:

Helse og sosialomsorg

 •  Sikre tilgang på plasser i egen regi
 • Ambulante tjenester
 • Trygghet- og mestringsteknologi
 • Regional samhandling – Helsefellesskapet Ahus og kommunene
 • Nye bygg og fremtidens helsetjenester
 • Akuttmedisinske tjenester
 • Helseberedskap

Oppvekst

 • Jobbe videre med implementering av «Oppvekststrategien» og «Strategiplan for helhetlig læringsløp» med spesielt fokus på foreldresamarbeid
 • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
 • Utarbeide plan for «Kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.»
 • Implementering av Class (kvalitetsverktøy i barnehagene) og styrking av det minoritetsspråklig arbeidet i barnehagene
 • Ny Oppvekstsektor – skape sammenhengende tjenester med utgangspunkt i innbyggernes behov
 • Nærmiljøsatsningen
 • Bygging av skoler og barnehager

Plan, kultur og teknisk

 • Ferdigstille de store strategiske planene i sentrum:
 • Byplan 2050
 • Områdeplan stasjonsområdet – rådhusplassen
 • Sikre utbygging av infrastruktur
 • Avklare ambisjon for kommunens kultursatsning
 • Ta grep om kommunens klimasatsning
 • En proaktiv ledelse av kommunens investeringsprosjekter for å sikre gode formålsbygg
 • Oppdaterte vedlikeholdsstrategier for kommunes bygg- og anlegg
 •  Forutsigbar og tydelig dialog med næringsliv og øvrige samarbeidsaktører

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.