Kontakt oss

Abonnenter

Nå lister de seg politisk på tå

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Vi har gått og ventet litt på det første tydelige signalet for når valgkampen lokalt er i gang. Det signalet fikk vi i formannskapet tirsdag ettermiddag.

– Det er dyrt med valg for kommunene, ble det sagt i formannskapet tirsdag. Undertegnede er ikke kar om å huske hvem som sa det, men replikken falt underveis i debatten da støtte til Kløfta vedhus ble diskutert.

Og akkurat den saken tar opp i seg mye av det vi velgere risikerer å høre i de kommende politiske debatter under valgkampen.

Dyrt ja?

For vi satt med en følelse av at flere (de fleste?) politiske representantene i formannskapet egentlig ikke ønsket å stemme for forslaget om å utvide driftstilskuddet til Kløfta velhus med 400.000 kroner i året for at det skal kunne ansettes en daglig leder i prosentstilling der ute.

Hele vedtaket – som ble enstemmig vedtatt – ser du for øvrig her:

“Driftstilskuddet til Kløfta Velhus utvides med kr 400 000 per år, md ni måneders virkning i 2023. De utvidede midlene forutsettes brukt til ansettelse av daglig leder i prosentstilling. Administrasjonen anmodes om å gå i dialog med daglig leder for å avklare mulig bruk fra Ullensaker kommune i lokalene… Det forutsettes at det opprettes en dialog mellom administrasjon og daglig leder for å finne en langsiktig løsning ift lønnsomheten i velhuset. Midlene tas fra disposisjonsfond i 2023, innarbeides i budsjett for 2024 og senere.”

– Lukter litt

På tvers av blokkene ble det diskutert om hvorvidt det er god bruk av kommunale midler å spytte penger i et så umoderne hus (Ap), at hovedvekten av dem som leier Kløfta velhus kommer fra andre steder enn Ullensaker, at andre formål har vel så god bruk for økonomisk støtte fra kommunen og at det lukter litt av det faktum at Ullensaker kommune går inn og finansierer et hus med støtte til daglig leder og penger til drift.

Denne teksten handler ikke om støtten til Kløfta velhus. Dette handler om veien til vedtaket som ble fattet, for det skinner tydelig gjennom at det er et element av velgerfiske inn mot kommunevalget til høsten her. Det virker som om ingen av partiene ville forarge Kløfta og den potensielle velgermassen der ute.

Tvil til ja

Uttrykt ambivalens fra representanter fra begge de politiske blokkene påvirket ikke at det ble et enstemmig vedtak i formannskapet, og det er egentlig på sin plass å løfte fram det varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud sa i ett av sine innlegg i denne debatten: at de som er kritiske til å bevilge pengene burde egentlig stemme mot slik at velgerne ser hvem som var for og imot i denne saken. At det ville være det mest ryddige.

Hvor mange andre saker vil vi se denne type vedtak gjennom senvinteren og våren? Og hvor mye penger blir tatt fra disposisjonsfond for å tekkes velgere.

Og – i en forlengelse av dette – hvor mye kan vi stole på av det som kommer til å bli sagt, lovet og hamret inn i debatter og valgkampprogrammer framover?

Grilles av Grosvold

Det skal uansett bli veldig spennende å se hva som blir sagt og lovet når et politisk panel skal grilles av Anne Grosvold om demens neste uke.

Les om folkemøtet  29. mars her (og møt opp i Kong Rakne):

Sørger for å ikke bli glemt

Dette arrangementet er i Kong Rakne, og det er hardtarbeidende og uselviske Ullensaker Demensforening som slår på stortromma for å løfte denne viktige saken inn i valgkampen.

Det snakkes hele tiden om ansvarlighet og tydelighet i politikken.

Vi så egentlig litt lite til det siste i vedtaket om støtte til Kløfta vel i formannskapet?

Men det var politikernes valg.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.