Kontakt oss

Abonnenter

Henter folk der Ullensaker kutter

Avatar

Publisert

Det er offensive takter i Eidsvoll. Der etablerer de ny stilling som næringssjef. I Ullensaker er det flere ledige toppstillinger som kan bli stående tomme.

De borgerlige partiene bestilte i forbindelse med budsjettet for 2024 (og økonomiplanen for de neste årene) en omstillingsprosess der det skal spares inn 20 millioner kroner i stillingskutt samt at det skal spares 10 millioner i bruk av konsulenter bare i år.

Bruduljer rundt konsulentkutt

Det betyr at stillingen som plansjef – stillingen til Åge Vebostad som sluttet i vinter – ikke er lyst ut. Det er heller ikke stillingen som kulturhussjef John Jørgen Støa innehar i dag. Kulturhushøvding Støa blir pensjonist til sommeren, og han slutter i juni.

Kortvarig arv?

HEDRET: John Jørgen Støa ble under den lokale kulturuka hedret for jobben han har gjort med å synliggjøre Jessheim og Ullensaker i kultur-Norge. Støa blir pensjonist i juni. Det er ikke bestemt om stillingen som kulturhusleder blir lyst ut slik den er utformet i dag. 

Kulturhøvding teller ned

Støa mottok for øvrig Jessheimprisen for 2024 under åpningen av den lokale kulturuka i mars i år, med følgende begrunnelse, opplest av ordfører Ståle Lien Hansen:

“Siden tidlig på 2000-tallet har denne personen vært en sterk pådriver for kultur, og gjennom sitt harde arbeid skapt et levende kulturtilbud som har beriket oss med kulturelle opplevelser på utallige måter. Vedkommendes urokkelige tro på kraften av kultur har ført til uforglemmelige opplevelser for veldig, veldig mange…med en imponerende evne til å hale i land store stjerner, motivere og engasjere, har vedkommende skapt et rom hvor kunst og kultur kan blomstre. Hans navn vil for alltid være knyttet til kulturhuset her i Ullensaker, og hans arv vil leve videre gjennom alle de fantastiske minnene han har skapt for vårt lokalsamfunn.”

Teller på knappene

RESTRIKIVE ANSETTELSER: Det er nøye vurdert om stillinger skal lyses ut, eller avventes. I denne sammenheng gjennomfører vi også i de næreste ukene vurdering om stillinger skal justeres med tanke på arbeidsoppgaver og ansvarsområder, sier kommunedirektør Erling S. Kristiansen.

Fra administrativt hold i Ullensaker kommune får Jessheimpuls følgende svar fra kommunedirektør Erling S. Kristiansen på disse spørsmålene.

1. Kan ikke se at stillingen som plansjef er lyst ut etter Åge Vebostad. Blir den lyst ut?
 
2. Det var før påske ikke tatt stilling til om stillingen etter John Jørgen Støa skal lyses ut. Er det tatt stilling til det nå?
 
3. Vebostad hadde – hvis jeg ikke husker helt feil – bakt inn i sin stilling at det skulle jobbes med næring – altså at han også var en slags næringssjef. Er det tenkt noe rundt stilling som næringssjef i Ullensaker framover?
 
4. Eidsvoll lyser ut stilling som næringssjef med det som må sies å være en offensiv og fremoverlent utlylysningstekst. Er det ikke behov for en slik type stilling i Ullensaker også?

– Vi praktiserer restriktive ansettelser. Dette er en prosess som gjennomføres i omstillingsutvalget, hvor også tillitsvalgte er representert, svarer kommunedirektør Kristiansen.

Som fortsetter:

– Det er nøye vurdert om stillinger skal lyses ut, eller avventes. I denne sammenheng gjennomfører vi også i de næreste ukene vurdering om stillinger skal justeres med tanke på arbeidsoppgaver og ansvarsområder, og også om organisasjonen skal justeres. De stillinger du nevner er en del av denne prosessen. I denne inngår også oppfølging av det politiske vedtaket om å vurdere opprettelse av en næringssjefsstilling i kommunen.

STÅENDE TOM?: Blir pulten til plansjef Åge Vebostad stående tom, eller skal stillingen lyses ut igjen? Det er ikke bestemt foreløpig, får Jessheimpuls opplyst fra rådhuset. 

Eidsvoll satser

Konstrasten mellom Ullensaker og Eidsvoll kan framstå stor med tanke på at det er opprettet en stilling som næringssjef, selv om det – som kommunedirektøren svarer – er et politisk vedtak på å opprette denne stillingen også i Ullensaker.

Leste du denne?

Søker etter ny helsesjef

Dette står i stillingsbeskrivelsen i Eidsvoll: 

Eidsvoll kommune ønsker å bli bedre vertskommune for næringslivet, og søker nå en dyktig næringssjef for å ta ledelsen i dette utviklingsarbeidet. Det er en nyopprettet stilling der du får en nøkkelrolle i å styrke kommunens attraktivitet og legge grunnlaget for vekst, innovasjon og bærekraftig utvikling – i tett samarbeid med bedrifter, næringsaktører og næringsforum i regionen og lokalt.

Næringssjefen skal blant annet bidra til at kommunen tiltrekker seg boligutviklere og nytt næringsliv, økt turisme og reiseliv, og fremme etablering av høyere utdanning og nye arbeidsplasser. Noe av det du får jobbe med er:

  • Strategisk næringsutvikling av en helhetlig og bærekraftig næringsstruktur som fremmer vekst og et mangfoldig næringsliv
  • By- og sentrumsutvikling med mål om blant annet et aktivt pulserende sentrum i Sundet.
  • Samhandling med næringslivet. Være kontaktpunkt og bindeleddet mellom kommunen og næringslivet, etablere partnerskap, bidra i felles prosjekter og ellers tilrettelegge for positiv samhandling og Eidsvoll som en god vertskommune.
  • Næringsfremmende tiltak. Støtte og styrker næringslivet, og kommunens omdømme som en attraktiv kommune å etablere, utvikle og drive næringsliv i, og som tiltrekker seg besøkende og innbyggere
  • Identitet og aktiv kommunikasjon. Tydeliggjøre kommunens identitet, og være kommunens talsperson i næringsrelaterte saker internt og eksternt
  • Aktiv deltakelse i plan- og reguleringsprosesser som påvirker næringslivet i kommunen, og samarbeide med planavdelingen for koordinert innsats.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.