Kontakt oss

Abonnenter

Her kommer vårrengjøringen

Avatar

Publisert

Til uka skal avdelingen for bymiljø i gang med vårrengjøringen for at den lille byen kan skinne etter en lang vinter. Men vi kan alle gjøre vårt for å bidra.

Ullensaker kommune varsler at uke 15 – altså neste uke – er startskuddet for rengjøringen som bidrar til renere luft og penere by.

“Vårrengjøringen er viktig for å fjerne vegstøv, og bidrar til bedre trafikksikkerhet og luftkvalitet. Arbeidet foregår på dagtid, og det må påregnes noe støy i forbindelse med rengjøringen. Vi ber alle bilister om å ta hensyn til de som jobber på veien.”

Noe nattstøy

– Vårrengjøringen foretar vi i all hovedsak sjøl, sier avdelingsleder for bymiljø Magne Kjensli. Han har ni personer ute, og målet er å være ferdig med feiing av veier, fortau, gang- og sykkelveier og plasser og gressflekker som er kommunale innen 17. mai.

– Det vil kunne bli noe nattstøy her og der, for det er noen steder vi ikke kommer til på andre tidspunkter enn om natten. Det kan være parkerte biler og annet, sier Kjensli, som ber om forståelse for akkurat dette i det tidsrommet rengjøringen pågår.

Bymiljø

Avdelingen for bymiljø har eksistert siden januar 2023. Saken ble politisk mat tilbake i 2022.

Les saken fra 2022 her:

Foreslår løft for penere by

Bakgrunnen for den større omleggingen er denne kjensgjerningen:

“Det opprettes en egen enhet for bymiljø. Det er en erkjennelse at kommunen får stadig mere kompliserte vei, torg og grøntanlegg å drifte etter hvert som byen og tettstedene vokser, samt viktigheten av en koordinerende innsats mot aktiviteter og arrangementer.”

Målet med dette grepet er å oppnå økt samhandling og effektivitet i kommunens driftsrelaterte tjenester knyttet til vei, park, grønt, idrett og arrangementer.

“Det muliggjør også i større grad enn i dag en helhetlig tilnærming og samarbeid med næringsliv og privat aktører som også drifter utemiljø.”

Denne enheten har – for å si det forenklet – ansvar for drift av det kommunale som er på bakken, og intensjonen er å bli sterkere på godt bymiljø samt at maskinparken er i gang i større grad enn det som kanskje var tilfelle tidligere.

Fra brøyting til planting

Selv om april nok kommer til å by på et snøfall eller to til, så er våren offisielt på vei til Ullensaker. En vinter med mye brøyting ble evaluert tidligere, og kommunen ga seg selv karakteren “godkjent”, selv om det har vært noen klager i løpet av vinteren.

Leder for avdeling for bymiljø Magne Kjensli sa følgende da evalueringen av brøyting var oppe til orientering hos politikerne:

– Skal vi for eksempel differensiere på by og tettsteder i Ullensaker? Våger vi å begynne med den type differensiering slik at det skal mindre snø til i Jessheim før man rykker ut enn i tettstedene rundt?

– Vi kommer til å stå foran noen valg, og spørsmålet er hva vi skal velge, sa Kjensli til hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur for to måneder siden.

Les hele saken her:

Gir brøytingen bestått karakter

Men nå er det byrengjøring og – snart – planting av blomster rundt om i Jessheim og tettestedene rundt som gjelder.

Det er noe å se fram til.

SÅ SMÅTT I GANG: Bygartnerne – her ved Anne Cecilie Jahren og Tor-Øyvind Olsen i 2022 – skal snart fargelegge Jessheim og omkringliggende steder med blomster. 

 

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.