Kontakt oss

Byutvikling

Når to skisser blir til fem høns

Avatar

Publisert

Engasjementet rundt planene og skissene Bjørn Dæhlie har på sin eiendom i Storgata er stort og temperaturen er på stadig stigende kurs. Men det er ikke arkitekturen som skal diskuteres i formannskapet. Det som skal diskuteres er mange bygg som skal opp på eiendommen. Og om disse bygningene blir for høye eller for dominerende for den bevaringsverdige bygningsmassen på tomten.

 

 

Saken som skal opp i formannskapet på tirsdag handler helt konkret om hvorvidt Bjørn Dæhlie skal få bygge leiligheter, parkeringskjeller og hvor godt den bevaringsverdige bebyggelsen skal komme fram i den endelige reguleringsplanen for området.

Kun uteområdet

Engasjement er veldig bra, men det er viktig å se på rekkefølgen og hva som faktisk skal opp i formannskapet. Rådmannen tar til orde for følgende føringer:

  • Den bevaringsverdige bebyggelsen skal framheves og gis luft, og skal sammen med et moderne byrom eller park med høy kvalitet sentralt på området mellom Kongsgården, Vegelgården og Tærudgården være styrende for hva som ellers kan tillates av nye bygg på eiendommen.
  • Uthus/stall må tilbakeføres i samsvar med tidligere vedtak.
  • Leilighetsbygg mot Tærudgården og parkeringskjeller må utelukkes til fordel for bedre og mer romslig byrom.

Politikerne skal vedta en ramme for området

En annen diskusjon

Det er dette som er saken i første omgang. Politikerne skal vedta en slags ramme for uteområdet. Det handler ikke om type nybygg – og hvordan de eventuelt skal se ut – i denne omgang. Den diskusjonen og potensielle kampen kommer ved neste korsvei, selv om høyder helt sikkert vil bli en del av diskusjonen i formannskapet.

Jeg har vært i mange nok utvalgsmøter til å forstå hvordan mange utbygger går fram når de skal presentere et byggeprosjekt for politikerne. Det skjer gjerne i et utvalg som ikke skal vedta noe som helst. Det skal kun gis politiske signaler som utbyggerne tar med seg videre til tegnebordet.

Sexy og påkostet

Veldig ofte handler det om å “sukre pillen” i form av estetisk flotte bygg, materialvalg som virker sexy og påkostet, høyder som ikke helt stemmer med den virkeligheten man ofte ser når et prosjekt er ferdig og alltid sol, blide mennesker, mye grønt og et paradis av et grøntområde.

Veldig ofte handler det om å “sukre” pillen

I så måte skiller ikke de nye skissene til Bjørn Dæhlie seg vesentlig fra de første skissene han presenterte for politikerne. Og i så måte går det an å forstå at folk engasjerer seg i det som kan komme i en av de aller viktigste sentrumstomtene i sentrum av byen Jessheim.

Men det er altså ikke det bygningsmessig estetiske som skal behandles i formannskapet på tirsdag.

Spennende møte

Hva skal dette området være for byen?

I formannskapet kommer det til å handle om hvordan uteområdet skal ivaretas samt hvordan de bevaringsverdige bygningene skal løftes fram av det som måtte komme av nytt. Jessheimpuls vet at det er delte meninger i forskjellige partier i forkant av saken. Det skal derfor bli spennende å følge med på det som skjer i møtet. Men la oss ikke foregripe noe som helst. Og la oss unngå å gjøre to skisser til fem høns i denne saken. I hvert fall foreløpig.

Hele denne saken handler for å si det veldig enkelt om en ting: hva skal dette området være for byen?

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.