Kontakt oss

Folk

Nye navn inn i kulturrådet

Avatar

Publisert

Ullensaker kulturråd har fått nytt styre, og leder er Trine Bjerkeli Hansen (bildet). 

Trine Bjerkeli Hansen er en del av Good Vibrations Show Choir, der hun også er styreleder. Hun har sitt kulturelle engasjement i teater og sang, den kommende tiden blir brukt til å sette seg mer inn i sakene som kulturrådet skal jobbe med det nærmeste året, sier hun til Jessheimpuls.

 • Kulturrådet ble stiftet 16. juni 2010, og skal arbeide for best mulig vilkår for kulturlivet i Ullensaker. Det skal være en arena for samordning og samhandling for kulturlivet og en høringsinstans for Ullensaker kommune i saker som vedrører kulturlivet.
 • Kulturrådet er for alle organisasjoner, dvs. lag og foreninger som har som hovedmål å utøve kulturaktiviteter. Unntatt er idretten som sorterer under Ullensaker Idrettsråd.
 • Ullensaker Kulturråd og har ni faste medlemmer og fire varamedlemmer (navn lenger ned i denne teksten).

Kulturens Kår

Så står det i statuttene, og kulturrådet har blitt en aktør og høringsinstans som gjør seg bemerket – og som jobber standhaftig og målbevisst for at kulturfeltet i Ullensaker skal få så gode kår som mulig.

Den kanskje viktigste saken har vært å skape bevissthet rundt behovet for flere kulturflater og øvingsrom som er egnet for rett formål.

I så måte er det interessant å se hva Sundbytunets mange kvadratmeter kan være utløsende for av flater for kulturfeltet. En orientering i formannskapet tilidgere denne måten viste at det er fokus på å fylle deler av Sundbytunet med kulturell aktivitet, noe arbeidsgruppen fikk beskjed om å jobbe mer med.

Les om Sundbytunet og prosessen videre her:

Delte sine tanker om “byens hjerte”

Les mer om Ullensaker kulturråds mandat og hjertesaker her: ULLENSAKER KULTURRÅD

Kulturrådet 2024

Dette er navnene som utgjør Ullensaker kulturråd 2024:

 • Trine Bjerkeli Hansen, leder
 • Knut Nafstad, kasserer

Sang og Musikk:

 • Trine Bjerkeli Hansen, Good Vibrations Show Choir
 • Hanne Prestaasen, Jessheim-Hovin-Mogreina Skolekorps
 • Odd Steenberg, Dirigent/Korpsmusiker

Dans og teater:

 • Miljana Kljajic, KUD «Svilen Konac», Jessheim
 • Lis Anderson, Ullensaker Teater
 • Tore Østvang, Raknehaugspillet

Kunst og kunsthåndverk:

 • Katrine Grønneberg, Ullensaker Kunstforening
 • Hanne-May Sevendal, Ullensaker Kunstforening
 • Gunn Tordis Bertinussen, Ullensaker Husflidslag

Øvrige kulturaktører:

 • Knut Nafstad, Ullensaker Historielag
 • Randi Hermanrud, Human-Etisk forbund
 • Janne Grimsrud, Ikon Konsept Online Galleri
 • Kjersti Grov, Sanger/Musiker

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.